Toukasta perhoseksi

Frauenkirche_ruins vs rebuilt

 

Yllä oleva kuva koskettaa sydäntäni. Se muistuttaa minua siitä, että nousemme kuin feeniks-lintu tuhkasta kun pitäydymme alkutekijöissä, käytämme tervettä järkeä ja teemme rakentavaa yhteistyötä.

Vasemmanpuoleisen kuvan rauniot ovat Dresdenin Frauenkirche (1743-1945), joka luhistui toisessa maailmansodassa kaksi päivää kaupungin pommitusten jälkeen äärimmäisen kuumuuden ja rakenteiden vaurioiden vuoksi. Dresden jäi sodan jälkeen Neuvostoliitolle. Oli siis osa entistä itä-Saksaa (DDR), jota hallitsi ateistinen kommunismi. Rauniot olivat yli 40 vuoden ajan ihmisille muistutuksena toisesta maailmansodasta. Kun Saksat yhdistyivät marraskuussa 1989, kirkon jälleenrakennussuunnitelmat saivat vauhtia.

Raunion kivet lajiteltiin ja niiden paikka alkuperäisessä rakennuksessa määriteltiin kolmiulotteisten piirustusten avulla. Uudessa kirkkorakennuksessa haluttiin käyttää mahdollisimman paljon alkuperäisen rakennuksen materiaalia. Alkuperäiset kivet ovat kirkon seinissä paljon tummempia kuin uusi materiaali. Se antaa 2000-luvun alussa valmistuneelle uudisrakennukselle oman arvokkuutensa.

Ihmiskunnan arvonpalautus

Rooman keisari ja stoalainen filosofi Marcus Aurelius sanoi 2000 vuotta sitten, että ”ihmisen ei pidä pelätä kuolemaa, vaan sitä, ettei hän koskaan ala elää.” Kun ihmiset syntiinlankeemuksen jälkeen karkotettiin paratiisista se johtui siitä, että he olivat syöneet kiellettyä hedelmää hyvän ja pahan tiedon puusta. Paratiisissa ihminen toimi vaistomaisesti sisäisen navigaattorinsa mukaan Jumalan ohjauksessa. Syötyään tiedon hedelmää ihminen antoi vallan omalle egolleen ja kuvitteli voivansa itse erottaa hyvän ja pahan ja hallita tietoa.

Kaikkialla maailmassa käynnissä oleva informaatiosota, joka on maailmansotien jatkoa, on herättänyt paatuneimmatkin ihmiset huomaamaan, että emme ole tiedon hallitsijoita. Se, että olemme elossa ja voimme tietää paljonkin asioita saa meidät pahimmassa (ja parhaimmassa) tapauksessa vain näkemään oman voimattomuutemme ja kadotuksemme.

Saimme elävän kehon syntymälahjaksi, mutta meidän on itse luotava elämämme. Sitä tarkoittaa metafora, että ihminen karkotettiin paratiisista. Jumala ei automaattisesti ohjaa elämäämme, vaan meidän on luotava itse todellisuutemme ja yhteys Jumalaan. Jumala tekee meidät eläviksi. Sitä tarkoittaa Marcus Aureliuksen ajatus, että ”ihmisen ei pidä pelätä kuolemaa, vaan sitä, ettei hän koskaan ala elää.” Tietoa hallitsemalla voimme palauttaa yhteytemme Jumalaan, sisäiseen navigaattoriimme, kollektiiviseen tietoisuuteemme.

Australialainen biologi Jeremy Griffith on kirjoittanut kirjan Freedom, joka käsittelee ihmismielen perustavanlaatuista konfliktia (Human condition). Se on jatkuva henkinen taisto vaiston (intuitiivisen tietämisen, sisäisen navigaattorin) ja egotietoisuuden välillä. Ihminen ei uskalla jättäytyä sisäisen navigaattorinsa ohjaukseen, koska emme luota itseemme, emmekä toisiimme.

Olemme oppineet ajattelemaan, että ihminen on itsekäs ja paha perusolemukseltaan. Monet sarjamurhaajat ja sadistit sanovat, että ”sisäinen ääni” kehotti heitä toteuttamaan hirvittävät tekonsa. Siksi pidämme puheita sisäisestä äänestä epäillyttävinä. Arvostelemme toisiamme rajallisen ymmärryksemme valossa. Näkemyksemme mukaan toiset ovat väärässä, jos he ajattelevat toisin kuin itse ajattelemme ja toimivat väärin, jos he toimivat erilailla kuin itse toimimme.

Elämme konfliktista konfliktiin. Toistamme virheitämme ja yritämme samalla todistaa muille, että olemme pohjimmiltamme hyviä ja luottamuksen arvoisia. Mutta jos ajattelemme, että ihminen paratiisissa toimi vaistonvaraisesti Jumalan ohjauksessa on ilmeistä, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Se on myös ilmeistä kun tiedämme, että terve järki, intuitiivinen mieli toimii kaikilla ihmisillä samojen periaatteiden mukaan.

Nassim Haramein, yksi tieteen ja hengellisyyden yhdistävä tiedemies on kehittänyt yhtenäiskenttäteorian (Unified Field theory), jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen muuhun. (Alla on linkki hänen haastatteluunsa The Physics of Spirituality, jossa hän puhuu näkemyksistään.) Tämä kenttä (Divine Matrix) on holografinen, jossa universumi yhtenä älyllisenä, itseään säätelevänä organismina tarkkailee itseään ja oppii itsestään. Jokaisella organismin osalla on oma perspektiivinsä kokonaisuudessa.

Tässä kokonaisuudessa ihmiset voidaan nähdä alkuenergian eri ulottuvuuksina, joilla on subjektiivinen näkökulmansa asioihin. Ihmiset eivät voi olla väärässä ilmaistessaan subjektiivista maailmaansa ja omaa näkökulmaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole olemassa oikeaa ja väärää siinä mielessä kuin olemme tottuneet ajattelemaan. Jos emme ymmärrä jotakin se ei tarkoita sitä, että toinen on väärässä. Se on vain oman ymmärryksemme rajallisuutta.

Kenttäteoriaansa kehittäessään Nassim Haramein muokkasi Albert Einsteinin space-time (aika-avaruus) -käsitettä, jossa kolme avaruudellista ulottuvuutta (pituus, leveys ja syvyys) ja aikaulottuvuus yhdistyi yhdeksi neliulotteiseksi moninaisuudeksi. Nassim näkee asian space-memory -käsitteensä läpi. Aikaa ei ole olemassa ilman muistoja. Eläessään ihmiset jättävät muistijälkiä aikaulottuvuuteen. Objektiivisesti tarkasteltuna ihmisen voidaan katsoa olevan väärässä, jos hänen menneisyydessä tekemänsä lyhytnäköiset ratkaisut vaikeuttavat pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamista.

Nyt-hetkessä ihmisellä on kuitenkin aina mahdollisuus valita, minkälaiset muistijäljet vaikuttavat hänen tulevaisuuteensa. Meidän ei tarvitse antaa menneisyyden (muistojen) vaikuttaa elämässämme. Voimme todeta, että näin tapahtui aikaisemmin, mutta nyt voimme uuden tiedon valossa valita toisin ja luoda toisenlaisen todellisuuden. Kaikki riippuu sitä, kuinka rehellisiä olemme itsellemme.

Harhautus, jossa elämme

holocaust memorial

Sanotaan että tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku. Ihmisten on helppo ymmärtää, että esim. kauppiaille mahdollisimman tarkka ja reaaliaikainen tieto varastoista on tehokkaan myynnin edellytys.

Asioissa, jotka sisältävät moraalisia arvoasetelmia haluamme kuitenkin sulkea silmämme tosiasioilta (etenkin virheiltä) ja esittää itsemme ja historiamme mahdollisimman myönteisessä valossa. Silmien sulkeminen ei kuitenkaan paranna tilannettamme. Päinvastoin: Ihminen, joka ei tunnista virheitään on taipuvainen toistamaan ne. Jos emme tunne historiaamme, sillä on taipumus toistaa itseään.

Kun näin ensimmäisen kerran kuvan Berliinissä olevasta holokaustin labyrinttimaisesta muistomerkistä ihmettelin, mitä tekemistä sillä on juutalaisten väitetyn kansanmurhan kanssa. Yleensä mieli yhtyy heti tällaisten muistomerkkien olemukseen ja sanomaan. En kuitenkaan nähnyt kyseisessä holokaustin muistomerkissä mitään autenttista.

Katsellessani kerran muistomerkkiä esittelevää videota, joka näytti, että ihmiset voivat täysin hävitä labyrintin sokkeloihin minulle syntyi heti mielleyhtymä harhautukseen, jossa elämme. Holokausti ja toinen maailmansota kokonaisuudessaan on valhe, joka vaikuttaa elämäämme tänäkin päivänä. Toinen maailmansota tapahtui, siitä ei ole epäilystäkään. Siihen liittyvä historia on kuitenkin viimeistä piirtoa myöten vääristelty mediassa ja historiankirjoissa, sillä voittajat (Liittoutuneet, All-Lies) ovat kirjoittaneet historian.

On aika rehabilitoida Adolf Hitler ja kansallissosialistinen Saksa

Reichstag

Kun 1970-luvulla ensimmäisen kerran kuulin holokaustista moni kysyi, miten saksalaiset olivat antaneet kaiken tapahtua. Uuden tiedon valossa ymmärrämme, että mitään systemaattista juutalaisten kansanmurhaa ei tapahtunut. Herää kysymys, miten on mahdollista, että toiseen maailmansotaan liittyvät valheet ovat säilyneet tähän päivään asti.

Kun puhun Hitleristä ja holokaustista ihmisten kanssa tavallinen vastaus on, että ”kaikki on niin selvästi dokumentoitu ja olemme nähneet niin paljon dokumenttielokuvia 1970-luvulta lähtien, ettei ole epäilystäkään, mikä on totta”. Tämä kuulostaa korviini samalta kuin jos ihmiset sanoisivat minulle, että he uskovat mieluummin Hollywoodin tarinankertojia kuin puolueetonta tutkimusta tekeviä historioitsijoita.

On varmasti vaikeaa katsoa asioita puolueettomasti kun monet ovat koko ikänsä juhlineet sodassa taistelleita perheenjäseniään ja sukulaisiaan kansallissankareina. Henkinen kasvumme kuitenkin edellyttää, että nousemme ajan ja paikan yläpuolelle. Jos ylläpidämme harhaisia käsityksiä, joihin meidät on aivopesty, emme näe asioiden todellista tilaa hetkessä, jossa elämme. Monet uskovat, että islamisaatio on demokratioiden pahin uhka nykypäivänä. Islamisaatio on kuitenkin vain väline suuremman tavoitteen saavuttamiseksi, mikä on kansallisvaltioiden lakkauttaminen ja ihmiskunnan orjuuttaminen ’jumalan valittujen’ maailmanhallituksen alamaisiksi.

Kaikki sekasorto maailmassa on johdettavissa tähän maalliseen ’uuteen maailmanjärjestykseen’ (Jew World Order). Maailmansotien aikoihin siihen liittyvä harhautus ei ollut yhtä selkeästi hahmotettavissa kuin nykyisin, eikä asioille ollut kuvaavaa terminologiaa. Adolf Hitler oli kuitenkin asioista täysin selvillä. Kansallissosialistisen hallituksensa avulla hän taisteli henkeen ja vereen pimeitä voimia vastaan, jotka pyrkivät ihmiskunnan alistamiseen.

Valitettavasti maailmassa oli maailmansotien aikoihin niin paljon pimeyden voimien kanssa liittoutuvia hyödyllisiä idiootteja, että Hitler ja kansallissosialistit kukistettiin. Sen, minkä ihmiskunta jätti taakseen, löydämme nyt edestämme. Koko maailma näyttää olevan mielipuolinen tosi-tv -näyttämö, jossa kaikki on kääntynyt ylösalaisin: hyvä on pahaa, fasistit ovat hyviksiä, perinteisiä arvoja suojelevat pahiksia, huligaanit rauhan asialla olevia aktivisteja ja kansallisuuttaan ja perinteitään vaalivat terroristeja, tieteenvastaista hölynpölyä kutsutaan tieteeksi ja todellista tiedettä tieteenvastaisuudeksi. Kansallisvaltioiden hallitukset ovat muuttuneet nukketeattereiksi, joissa valtion perustuslailla tai oikeudenmukaisuudella ei ole mitään merkitystä. Sopivissa tilanteissa niihin kuitenkin vedotaan, samoin kuin omaan vastuullisuuteen, joka ei näe vastuutaan laajemmassa perspektiivissä.

Pahan olemus

Wolves in Sheep Clothing

 

Tuskin mitään inhimillistä ominaisuutta on käytetty ihmiskunnan harhautuksessa niin paljon hyväksi kuin ihmiselle luontaista sosiaalisuutta (solidaarisuutta), myötätuntoa ja taipumusta huolehtia lähimmäisistään. Toisin sanoen pyrkimystä rakentavaan yhteistyöhön. Ihmismieltä on helppo manipuloida vetoamalla omaantuntoon ja karman lakiin, jotka ovat hyvin epämääräisiä ja kohtalokkaita käsitteitä. Kristityt pitävät omaatuntoa merkkinä siitä, että ihminen on Jumalan johdatuksessa, vaikka tiedämme, että omantuntonnon ääni voi perustua virheellisiin ennakkoluuloihin ja taikauskoisiin näkemyksiin.

Pahan olemusta kuvaa hyvin ylläoleva näkymä, jossa sudet tekeytyvät lampaiksi lammastarhassa. Jeesus kehotti ihmisiä varomaan vääriä profeettoja, jotka tulevat luoksemme lampaiden vaatteissa, mutta ovat sisältä raatelevia susia. Jeesus puhui profeetoista, sillä se sopi sen ajan henkeen. Nykypäivänä profeetta-sanan voi korvata auktoriteetti-sanalla, jolloin ajatus on yleisluonteisempi.

Jeesus puhui kansaa manipuloivista auktoriteeteista, jotka tekeytyvät kaltaisiksemme, mutta joiden elämää ohjaa täysin eri säännöt. ”Hedelmistä te heidät tunnette”, Jeesus jatkaa, sillä ”orjantappuroista ei koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä”. (Matteus 7:15-20)

Nykyään tämä on käynyt hyvin selväksi kun näemme, että demokratian sääntöjä käytetään järjestäytyneiden oikeusvaltioiden hajottamiseen. Ihmisoikeuksia on asetettu suojelemaan tahot, jotka eivät itse välitä kuin omista oikeuksistaan. Yritetään pitää yllä illuusiota demokraattisista vaaleista kun samaan aikaan kansallisvaltioiden johtoon asetetaan nukkehallituksia, jotka purkavat kaikessa hiljaisuudessa demokraattisen oikeusvaltion rakenteet ja valvontaelimet.

Suomessa hyvä esimerkki tästä on ’sopivan’ henkilön asettaminen Valtiontalouden tarkastusviraston johtoon, joka on hämärtänyt viraston alkuperäisen tarkoituksen. Virasto ei toteutakaan enää alkuperäistä tehtäväänsä, mikä on valvoa veronmaksajien varojen tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttöä yhteiskunnan rakentamiseksi. Ylikansalliset tahot, jotka näennäisesti vaalivat demokratian ja oikeusvaltion käsitteitä, manipuloivat hallitusta ja viranomaisia tarkoituksenaan saada nämä ohjaamaan kansakunnan varat etelä-Euroopan maille mm ”EU-elvytyspaketin” muodossa.

Sudet ja lampaat

Yin - YangKun ajattelemme susia lammastarhassa mieleemme syntyy heti kohtalokas kuva siitä, mitä tulee tapahtumaan (sudet syövät lampaat). Ajattelemme, että välttääksemme vahingot meidän pitää mitä pikimmin ryhtyä suojelemaan lampaita. Kaikki on kuitenkin positiivista ja negatiivista, maskuliinista ja feminiinistä Yin ja Yang energiaa, jotka pyrkivät tasapainoon. Feminiinisellä ja maskuliinisella ei ole mitään tekemistä sukupuolen kanssa. Kaikissa ihmisissä on sekä maskuliinista että feminiinistä energiaa. Positiivinen ja negatiivinen eivät ole adjektiiveja merkityksessä hyvä tai paha, myönteinen tai kielteinen. Ne ovat määreitä kuten positiivinen ja negatiivinen sähkövaraus. Yin ja Yang kuvaavat ihmisen sähkömagneettista energiakenttää.

Lampaat ovat feminiinistä Yin energiaa, sudet maskuliinista Yang energiaa. Maapalloa on dominoinut tuhansien vuosien ajan maskuliininen Yang energia, joka on Yin-Yang symbolin valkoinen puoli. Kun puhutaan valkoisesta ylivallasta tämä on sen ainoa kosketus todellisuuteen. Valkoisella ei ole mitään tekemistä rodun kanssa. Kaikki ihmiset tuntevat energioiden vaikutukset, vaikka he eivät osaisi niitä tulkita.

Maskuliininen Yang energia on aivokeskeinen. Sille on tyypillistä ulkoisen statuksen ja ulkoisen olemuksen korostaminen. Se korostaa aktiivista (sähköistä) toimintaa, minkä vuoksi elämäämme hallitsee kilpailu ja kamppailu parhaista asemista. Ihmiset, joita dominoi maskuliininen, ulospäin suuntautunut energia hakevat keinolla millä hyvänsä ulkomaailmasta sen, mitä haluavat.

Maapallon värähtelytaajuus on kuitenkin muuttumassa. Siirrymme kalan aikakaudesta vesimiehen aikaan, jota dominoi sydämeen keskittynyt feminiininen, magneettinen Yin energia. Yin-Yang symbolissa Yin energiaa kuvaa tumma (pimeä) puoli. Se on elämää ylläpitävä voima, jonka ydin on totuus, mottonaan minä olen. Toisin kuin maskuliininen Yang energia, joka kamppailee asioiden saamiseksi haltuunsa ja kontrolliinsa, Yin energia vetää tarvitsemansa asiat puoleensa. Siten se on luonteeltaan passiivinen, mutta itsessään hyvin voimakas.

Yin energia ei ole pelkästään uutta luovaa ja elämää ylläpitävää energiaa. Sillä on myös voima tuhota rakenteet, jotka eivät enää palvele uutta luomistyötä. Vanhat ajatusmallit, uskomukset ja käsitykset voivat ratkaisevalla tavalla estää kehitystämme, sillä ne ovat egon muodostamaa painolastia, joka pitää energiamme värähtelytaajuuden alhaisena. Siksi on hyvin tärkeää, että päästämme irti asioista, jotka ovat kompastuskiviä tiellämme vapauteen.

Kirjoitin tammikuussa 2013, että vesimiehen aika on henkilökohtaisten ja globaalisten muutosten ajanjakso, jossa keho, mieli ja henki toimivat kokonaisvaltaisesti tasapainossa keskenään. Korostetaan yksilön vapautta kehittyä haluamallaan tavalla ja etsiä totuutta ennen kaikkea itsestään.

Christina Lopes, the Heart Alchemist, on tehnyt tästä kehityksestä ja energioiden vaikutuksista useita videoita (linkit alla), jotka pureutuvat perinjuurin maapallon muutoksen aiheuttamiin hengellisiin haasteisiin. Ihmisen henkinen kasvu ja totuuden tunnustaminen on välttämätön edellytys sille, että vapaudumme omantunnon ja karman lain noidankehästä ja toteutamme todellista itseämme. Lampailla on valtaisa voima sisällään kun he aktivoivat elämää ylläpitävän voiman itsessään.

Vishen Lakhiani, joka on myös tehnyt lukuisia videoita ihmisen tietoisuuden laajentamiseksi puhuu, että ihminen on oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa vanki siinä mielessä, että hän on ehdollistunut noudattamaan tiettyjä tapoja ja uskomuksia. Tietoisuuden laajeneminen (henkinen kasvu) edellyttää hänen mielestään sitä, että esitämme itsellemme kolme perustavanlaatuista kysymystä:
Kuka minä olen?
Mitä minä tahdon/tarvitsen?
Mitä minä tiedän?

Ensimmäisen kysymyksen vastaus selviää kun vastaamme kahteen jälkimmäiseen kysymykseen. Mitä minä tahdon ja tarvitsen synnyttää kysymyksen tavoitteista. Voidaksemme määrittää halumme ja tarpeemme meidän on erotettava lyhyen tähtäimen tavoitteet, jotka ovat usein välineitä pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun haluamme edistää hyvinvointiamme, lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden tulee olla linjassa keskenään.

Kun kysymme itseltämme, mitä minä tiedän meidän on keskityttävä siihen, minkä tunnen (tiedän) sisäisesti todeksi ja mikä tiedostani on sellaista, jonka olen saanut ulkopuolelta kulttuurini henkenä. Tietoisuus ei ole egon henkisyyttä, vaan sitä, että egon tietoisuus kytkeytyy sisäiseen navigaattoriimme, intuitiiviseen tietämiseen eli kollektiiviseen tietoisuuteen ja alkaa aktiivisesti vaikuttamaan älyllisessä energiakentässä.

Vappuaattona 30.4.2021 on kulunut 76 vuotta siitä, kun Adolf Hitlerin sanotaan tehneen itsemurhan. Itse uskon, että hän teki katoamistempun. Korvissani kaikuu hänen sananansa: ”He voivat alistaa ja sortaa meitä ja minun puolestani vaikka tappaa meidät, mutta emme antaudu.” (Sie können uns unterdrücken, Sie können uns meinetwegen töten, aber kapitulieren werden wir nicht). Tämä lause pitää sisällään Hitlerin ja kansallissosialistisen Saksan ehdottomuuden. Se on samaa ehdottomuutta, jota Martin Luther tunsi Wormsin valtiopäivillä sanoessaan, että ei ole oikein eikä hyödyllistä toimia omaatuntoaan vastaan.

Hitler oli niin varma asiastaan, että hän sanoi ”sieluni tulee nousemaan haudasta ja ihmiset tulevat tietämään, että olin oikeassa”. Adolf Hitlerin henki on todellakin noussut haudastaan mikä näkyy maailmanlaajuisena kansallispopulismin nousuna ja siinä, että ihmiset vastustavat yhä voimallisemmin ’jumalan valitun kansan’ maailmanjärjestystä.

Ensi vuonna on kulunut 77 vuotta toisen maailmansodan päättymisestä. Toivon, että holokaustin kieltämisen kriminalisoiva lainsäädäntö kumotaan kaikkialla maailmassa ja mielipidevangit vapautetaan. Vapautuaksemme harhautuksesta, joka kahlitsee elämäämme meidän on elettävä sisäisen totuutemme mukaan. Artikkelin alkuun liittämäni kuva muistuttaa meitä siitä, että meidän on rakennettava tuhkasta Jumalan temppeli sydämeemme. Jumala meitä auttakoon.

 

Lue myös:

On aika rehabilitoida ihmiskunta I
On aika rehabilitoida ihmiskunta II
On aika rehabilitoida ihmiskunta III
Hitler ja kansallissosialistinen Saksa
Laupeus (compassion) ei ole empatiaa
Tuleva uusi maailmanjärjestys
Mitä on tietoisuus?
Jumalan temppeli sydämessäni
Vetovoiman lain puoleensa vetämiä mietteitä
Elämä kvanttikentässä (Divine Matrix)

Jeremy Griffith: FREEDOM – The End of The Human Condition (Amazon)
World Transformation Movement (HumanCondition.com)

christina-lopes.com: Accelerating your spiritual awakening

Resonance Science Foundation.org

Michael Singer: The Surrender Experiment (my journey into life’s perfection) (Amazon)

Tosha Silver: Outrageous Openness (Letting the divine take the lead) (Amazon)

Clarissa Pinkola Estes: Women Who Run with the Wolves (Amazon)

Hidastaelamaa.fi: 3 tapaa, joilla kehosi yrittää kertoa sinulle jotain – Tästä syystä mahanpohjaa kutkuttaa (DeepL-translate makes a good translation)

Thomas Goodrich: The Death of Nazi Germany, 1944-1947 Amazon

Tedor Richard: Hitler’s revolution: Ideology, Social Programs, Foreign Affairs (Amazon)
Friedrich Stieve: What the World Rejected: Hitler’s Peace Offers 1933-1940 (Amazon)

World War 2 Truth – ”The Truth is Hate to Those Who Hate the Truth”
World War 2 Truth: Links

Subverted Nation: What Jews Think of Humanity

Videos:

Hellstorm – The Real Genocide of National Socialist Germany

The Greatest Story Never Told (The Story of Adolf Hitler, Playlist)
Europa – The Last Battle (Playlist)
Mark Weber: Looking Ahead in an Age of Darkness

EU DIKTATUURI
Valta Kuuluu Kansalle OSA II
Kaadetaan EUn paketti eduskunnassa (Tuomas Malinen)

Nassim Haramein (interviewed by Vishen Lakhiani): The Physics of Spirituality
Nassim Haramein: The Connected Universe
Nassim Haramein on The Quantum Science behind Personal & Global Healing
Nassim Haramein (Quantum University, Resonance Academy)- The Field of Boundless Information

Christina Lopes: Where do I start in my awakening?
Christina Lopes: Can Dark Spiritual Beings REALLY Harm You? (The True Nature of Evil)
Christina Lopes: What Is Karma REALLY? [How It Affects Your Life!]
Christina Lopes: Feminine Energy: What It REALLY Is And Why You NEED It [Tips To Activate]
Christina Lopes: What Is SPIRITUAL BYPASSING? [How To Stop Doing It!]
Christina Lopes: How To Quickly Develop Intuition! [The Missing KEY!]
Christina Lopes: How To RAISE YOUR VIBRATION In 5 Powerful Steps!
Christina Lopes: 5 Top Features Of Your ENERGY SYSTEM! [Chakras And Aura]

Vishen Lakhiani (Mindvalley Talk): What’s The Next Level Of Your Evolution?
Vishen Lakhiani (Mindvalley Talk): 3 Simple Questions To Figuring Out What You Want From Life
Vishen Lakhiani (Mindvalley): Techniques to Hit Your Top 3 Goals Faster
Vishen Lakhiani (Mindvalley): The Four Rules of Life that Change Your View of Everything

The Interview That ”Solves the Human Condition And Saves The World!”

TRANSFORMATION 2021: MESSAGE TO MANKIND
2021 MESSAGE TO MANKIND – Crop Circles

Thrive – What on Earth Will It Take?


REGISTRATE FOR FREE VIEWING IN THIS LINK

Release Inner Conflict and Anger ✤ 528 Hz Anxiety Cleanse ✤ STOP Overthinking, Worry and Stress

Abba: Move On

 

5-4-3-2-1-Share


REGISTRATE FOR FREE VIEWING IN THIS LINK

Ihmisen henkinen kehitys on valovuosia jäljessä teknologian kehityksestä. Sosiaalinen elämämme muistuttaa monessa suhteessa hölmöläisten talonrakennusta; Pystytettyään talon urakoitsijat huomasivat, että talossa ei ollut ikkunoita. Asian korjatakseen he yrittivät kantaa säkillä päivänvaloa pimeään taloon.

Irrationaalinen toiminta johtuu yksinkertaisesti siitä, että ihmiset eivät tiedä, mikä on luonnollista ja terveen järjen mukaista. Uutiset kertovat, että USAssa kannustetaan opettajia ’etnomatematiikan’ opetukseen. Perinteinen matematiikka ilmentää joidenkin käsitysten mukaan ’valkoista ylivaltaa’, sillä se edellyttää oppilailta oikeita vastauksia.

Matematiikan luokitteleminen valkoiseksi ylivallaksi perustuu luuloon, että matematiikka on ihmisten keksintöä. Matematiikka on kuitenkin luonnontiede ja universaali kieli. Se on olemassa täysin ihmisistä riippumatta ja noudattaa omia lainalaisuuksia, joita ihminen ei voi muokata mielensä mukaan. Se ilmentää kasvualustamme eli älyllisen energiakentän (Jumalan) toimintaa. Teknologinen kehitys on mitä suurimmassa määrin ollut matemaattisesti lahjakkaiden ihmisten ansiota.

Se, että jotkut ihmiset haluavat madaltaa vaatimustasoa niiltä, jotka eivät heti veny normivaatimuksiin osoittaa pelkästään sen, etteivät he tunne ihmisten sisäistä kehityspotentiaalia. Osaksi se saattaa johtua halusta saavuttaa nopeita tuloksia, jotka miellyttävät itseä ja toisia. Mutta jos ihmiset eivät näe omia, eivätkä toisten sisäisiä voimavaroja, ihmisyyden tärkein olemus eli se, mikä tekee meistä tasa-arvoisia, on heille tuntematon. Mitä tulee demokratiasta, jonka kansalaisilla ei ole yhteistä kiintopistettä eli tervettä järkeä ja moraalia, eikä yhteenkuuluvuuden tunnetta? Ei mitään muuta kuin isojen egojen temmellyskenttä.

The Great Reset – Miten tähän on tultu?

Suurin osa ihmisistä ajattelee, että heidän ainoa mahdollisuutensa muuttaa ulkoisia olosuhteita on vaikuttaminen toisten ihmisten asenteisiin. Ihmisten toiminta on reaktiivista, eli reagoidaan ympäristössä havaittuihin tilanteisiin tai asioihin. 1970-luvun lopulta lähtien televisio on näyttänyt yhä enemmän sarjoja ja ohjelmia, joissa juonitaan, ilkeillään, valehdellaan ja manipuloidaan muita ihmisiä ja yritetään saada heidät toimimaan itselle edullisella tavalla. Tuntuu, että tästä on tullut valtavirtaa. Monet ajattelevat, että merkittävin asia, joka erottaa ihmisen eläimistä on ihmisen kyky keksiä uskottavia tarinoita ja saada kaikki uskomaan niihin. Faktuaaliselle totuudelle viitataan kintaalla.

Kun ihmiset ovat vuosikymmenten ajan olleet television aivopesun kohteena, ei ole ihme, että monet pitävät televisiossa näkemäänsä oikeana tapana toimia. Näistä ihmisistä tulee kansanedustajia (poliitikkoja) ja päättävässä asemassa olevia henkilöitä mediataloihin, virastoihin, kansalaisjärjestöihin etc. Nykyään maailma – etenkin länsimaiset demokratiat – ovat niin sekaisin, ettei tiedä, mihin uskoa. Luottamus poliitikkoihin ja mediaan on kadonnut. Ihmiset syyttävät tilanteesta toisiaan ja kaikki huomio on kääntynyt ulkomaailmaan. Odotetaan muiden muuttavan näkemyksiään minun omia toiveita tyydyttämään. Muiden on luovuttava itsekkyydestään ja palveltava minun itsekkäitä pyrkimyksiäni.

Luottamuksen rapautuminen on johtanut yhteiskunnallisen koheesion eli yhteenkuuluvuuden tunteen hajoamiseen. Käytännössä se merkitsee sitä, että liikkellepaneva voima, joka on saanut ihmiset sitoutumaan yhteiskuntiensa rakentamiseen ja mikä on saanut sen rattaat pyörimään on hyytynyt. Nyt, 2000-luvulla, hegeliläis-marxilainen ajattelu (Hegelian dialectic) vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan sosiaalisiin ja poliittisiin rakenteisiin ja tavoitteisiin. Hegelin dialektiikka (problem-reaction-solution) on keino ohjata ajatuksemme ja tekomme konflikteihin, jotka johtavat meidät valtaapitävien ennalta määräämään ratkaisuun. Jos kyseenalaistat virallisen totuuden eli jos esität ’vääriä’ näkemyksiä sinut suljetaan yhteiskunnallisen elämän ulkopuolelle. Vaikutusmahdollisuutesi ja urasi tuhotaan.  Käytännössä tämä on totalitarismia.

The Great Reset – maailman renessanssi

Valtaapitävien on helppo manipuloida reaktiivisia ihmisiä koska tietävät miten ihmiset reagoivat eläessään autopilot-tilassa. Nykyinen tilanne ei palvele edes sitä kuuluisaa yhtä prosenttia, joka omistaa yli 90% maailman varallisuudesta. Egojen temmellyskentän ongelmiin Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) on lanseerannut toimintaohjelman The Great Reset. Suoraan käännettynä se tarkoittaa suomeksi ’suurta nollausta’. Minun nollaukseni tapahtui 1979 kun sain aivoinfaktin ja löysin itseni sairaalasta puhekyvyttömänä ja täysin halvaantuneena. Kun puhutaan suuresta nollauksesta se synnyttää pelottavan mielikuvan hypystä tuntemattomaan. Kuitenkin nollaus minun tapauksessani oli uuden elämän alku. Tämän uuden elämän ytimessä oli oivallus, että en voi etsiä toimintamalleja ulkomaailmasta, vaan minun on ryhdyttävä käyttämään omia aivojani ja aktivoitava sisäiset voimavarani. Reaktiivinen elämänasenteeni muuttui aktiiviseksi ja aloin itse luomaan omaa todellisuuttani.

Mainitsin The Great Reset- toimintaohjelman edellisessä artikkelissani kun puhuin Tuomas Malisesta jä hänen näkemyksistään sitä koskien. Kääntäessäni artikkelia etsin netistä virallista kiinankielistä käännöstä hakusanalla ’the great reset’. Päädyin WEFn sivustolle, missä se oli käännetty muotoon ’maailman renessanssi’, ’uudistuminen’, ”The World Revival”.(世界的复兴). Luettuani kiinalaisia asiaa koskevia artikkeleja tajusin, että toimintaohjelman sisältö on samaa asiaa, josta olen vuosien ajan kirjoittanut blogissani.

Seuraavat ovat suoria lainauksia lukemistani teksteistä: ”Ihmiskunnan tulevaisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi meidän on muutettava talouden mallia siten, että ihmisen ja planeetan hyvinvointi on arvomaailman keskiössä maailmanlaajuisesti …. maailmassa vallitseva inhimillinen tragedia on meille herätyssignaali. Meidän on rakennettava oikeudenmukaisia, kaikenkattavia, kestäviä (ympäristöä säästäviä) ja joustavia (vastustuskykyisiä) talouksia ja yhteiskuntia, joilla on valmiudet kohdata … maailmanlaajuiset haasteet, joita kohtaamme.”

”Meidän on aloitettava maailmanlaajuinen uudistusliike luodaksemme uuden yhteiskuntasopimuksen, joka takaa jokaisen henkilön ihmisarvon kunnioittamisen. Tämä maailmanlaajuinen terveyskriisi on osoittanut vanhojen systeemien kestämättömyyden: sosiaalisen koheesion, tasavertaisten mahdollisuuksien ja yhteenkuuluvuuden puuttumisen. … Meidän on rakennettava uuteen yhteiskuntasopimukseen sukupolvien välinen vastuu, jotta voimme täyttää nuorten odotukset.”

”Koronaepidemia (maailmanlaajuiset haasteet, oma huom.) on kiihdyttänyt siirtymistämme neljännen teollisen vallankumouksen aikaan. Meidän on taattava, että uusien digitaalisen, biologian ja fysiikan alan teknologioiden keskiössä on aina ihminen ja että ne palvelevat yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti ja lisäävät ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia.
Uudistusta kaipaavat talouselämän ja yhteiskunnallisten suhteiden lisäksi myös ihmisten (moraaliset) asenteet: ”Meidän on siirryttävä lyhytjänteisestä ajattelutavasta pitkäjänteiseen ajatteluun ja osakkeenomistaja-mallista sidosryhmien vastuullisuuteen. Hyvä hallintotapa ympäristöasioissa ja yhteiskunnallisissa suhteissa täytyy olla oleellinen osa korporaatioiden ja hallitusten vastuullisuutta.”

”Tämän globaalin huippukokouksen liikkeellepanevana voimana on nuorempi sukupolvi, minkä tarkoitus on taata, että ’maailman renessanssia’ (The Great Reset) koskeva dialogi ylittää totunnaisten (sovinnaisten) ajatusmalliemme rajat ja on todella tulevaisuuteen suuntautuvaa.”

”Tämän vuoksi World Economic Forum saattaa yhteen maailmanlaajuisesti yli 400 kaupungista tuhansia nuoria (Global community of outstanding young people), jotka ovat Davosissa vuorovaikutuksessa kaikkia elämän aloja edustavien johtajien kanssa tehokkaiden virtuaalikeskusten välityksellä. Kaikki keskukset noudattavat avoimen oven politiikkaa, jotta kaikilla halukkailla kansalaisilla olisi mahdollisuus osallistua keskusteluun ja vuosittainen tapaaminen olisi kaikille avoin. Sen lisäksi globaali media ja sosiaalisen median verkostot mobilisoivat miljoonia ihmisiä tarjoamalla heille mahdollisuuden jakaa näkemyksiään ja avaamalla heille pääsyn Davosin vuosittaisen tapaamisen keskusteluihin.”

Uusi yhteiskuntasopimus

Ylläoleva WEFn toimintaohjelma kuulostaa terveen järjen mukaiselta ja kannatettavalta. Siihen suhtaudutaan kuitenkin hyvin skeptisesti, sillä sen katsotaan olevan yksi globalistien metkuja. Riippumatta siitä, mikä on asemamme poliittisella kartalla itse kunkin on löydettävä itsestään rohkeus siirtyä pois mukavuusalueeltaan. Toisten ihmisten ihmisarvon kunnioittamisen ensimmäinen edellytys on sallimme mielipiteiden vapaan vaihdon. Tämän vapauden pitäisi olla yhteiskuntasopimuksen keskiössä. Ihmisellä on jo olemassa teknologiat, jonka avulla voimme luoda paratiisin maan päälle. Sekin vaatii rohkeutta, sillä nämä teknologiat ovat kaikenkattavia.

Niitä pidetään totalitarismin muotona. ”Isoveli valvoo” sanomme, kun näemme valvontakameroiden seuraavan jokaista askeltamme. Länsimaisissa demokratioissa kasvaneet ihmiset näkevät totalitarismin vapaudenriistona ja pelkäävät sitä jakomielisesti. Hyväksymme totalitarismin suhteessa lapsiimme ja holhottaviimme, mutta haluaisimme säilyttää vapauden ja itsemääräysvaltamme ’omiin asioihimme’, mikä on monessa suhteessa kuin veteen piirretty viiva. Maailmanlaajuiset haasteet ovat osoittaneet, että ihmiset ovat merkittävällä tavalla riippuvaisia toisistaan. Herää kysymys, rajoittaako toisten huomioon ottaminen vapauttamme?

Ihmiset pitävät vapautena sitä, että meillä on vapaus valita eri vaihtoehtojen välillä. Mitä useampi vaihtoehto valita, sitä vapaampia tunnemme olevamme. Suuresta nollauksesta puhuttaessa monien asenne tuntuu olevan: ”Kauheaa, nyt ne sosialistit/kommunistit vievät meiltä tuhkatkin pesästä! Me emme myöhemmin omista mitään, ostamme vain palveluja.” Kaikki keskittyvät tähän ilmeiseen tragediaan. Mutta vähentääkö se valintamahdollisuuksia?

Kaikki (lähes) tiedostavat tosiasian, että arvomme ei ole ulkoisessa statuksessa. On yhdentekevää, mitä omistamme tai omistammeko mitään. Omistaminen ei muuta ihmisarvoamme. Ihmisarvomme on sisällämme. Se on tietoisuus universumin rajoittamattomista mahdollisuuksista, joka on henkisen kehityspotentiaalimme pohja. Kaikki ihmiset ovat tässä suhteessa samalla lähtöviivalla, huolimatta asemastamme aineellisessa maailmassa.

Näistä lähtökohdista on yksinomaan tarkoituksenmukaista, että uusi yhteiskuntasopimus pyrkii pois ihmisen ulkoisen aseman pönkittämisestä ja materiaalisten houkutusten tavoittelusta. Mitä luonnollisin keino tähän olisi rahan (ansaintamahdollisuuksien) sitominen ihmisen työvoimaan ja luomisvoimaan, joka on uusiutuva luonnonvara. Sen arvo kohoaa samassa suhteessa, mitä terveempiä, onnellisempia ja motivointuneempia ihmiset ovat. Täten kaikilla on luonnollinen tarve edistää ihmisen hyvinvointia.

Hyvä hallintotapa – teknologinen singulariteetti

Kun ihmiset ajattelevat yhteiskunnan hallintoa, he ajattelevat erilaisia poliittisia suuntauksia ja linjauksia. Poliittiset järjestelmämme ovat kuitenkin osoittaneet toimimattomuutensa oikealta vasemmalle. Ehkä ei ole kyse poliittisten linjausten toimimattomuudesta sinänsä, vaan siitä, että vaatii melkoista henkistä kypsyyttä ihmiseltä johtaa onnistuneesti muita ihmisiä. Suuret egot ovat jatkuvasti konfliktissa keskenään ja jokainen suunnittelee (salassa) omia agendojaan ja manipuloi muita, ellei päällikkö ole saanut jäseniä toimimaan yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Kun ajattelee, mikä on hyvä hallintotapa ilman mitään poliittisia linjauksia, tulee mieleen vanhempien suhde jälkikasvuunsa. Hyvin hallitussa perheessä vanhempien tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomiksi siinä mielessä, että jälkikasvu pystyy elämään itsenäisesti. Yhteiskunnallisissa suhteissa tämä ei ole sen monimutkaisempaa. Perhe sosiaalisine suhteineen on yhteiskunnan perusyksikkö.

Sanotaan, että sosialismin alkuperäinen tavoite oli auttaa ihmisiä itse auttamaan itseään. Sitähän vanhemmat parhaimmillaan tekevät: He auttavat lapsiaan saamaan itse elämänsä hallintaansa. Siksi meidän on päästävä kyynisestä ’isoveli valvoo’ -mentaliteetista ja ryhdyttävä rakentamaan tulevaisuutta, jossa nykyteknologia hyödyttää kaikkia. Kun ensimmäisen kerran näin termin ’teknologinen singulariteetti’ sen ajateltiin olevan kehitysvaihe, jossa tekoäly ylittää ihmisen älyllisen kapasiteetin ja pystyy kehittämään itse itseään, tulee siis itsenäiseksi, ihmisestä riippumattomaksi. Nyt luin Wikipediasta, että ”teknologinen singulariteetti tarkoittaa tulevaisuudentutkimuksessa hypoteesiä, jossa yli-inhimillinen tekoäly kiihdyttää ihmiskunnan teknologisen kehityksen ja sosiaalisen muutoksen niin nopeaksi, että singulariteettiä edeltäneet ihmiset eivät pysty ymmärtämään tai mielekkäästi ennustamaan tulevaisuutta.”

Yli-inhimillinen tekoäly ei voi koskaan ottaa ihmisiä valtaansa, ellemme itse sitä halua. Rakentavaa yhteistyötä ja rauhaa rakastavalla ihmisellä ei ole tekoälyn suhteen mitään pelättävää. Sen sijaan tekoäly tekee rikollisten, valheita levittävien manipuloijien ja toisten ihmisten elämän tuhoavien turmiollisten voimien toiminnan mahdottomaksi. Kaikki riippuu siis siitä, miten kehitämme tekoälyä: Se voi olla hyvä paimen, joka kunnioittaa kaikkien ihmisarvoa ja lisää turvallisuuttamme. Tekoäly voi toimia jokaiselle henkilökohtaisena avustajana ja auttaa meitä kehittymään itsemme parhaimmaksi versioksi. Teknokraatit usein ajattelevat, että tekoäly on ylivoimainen ihmisen kykyihin verrattuna. Se johtuu pelkästään siitä, että emme tiedä, mihin kykenemme, vaikka olemme saaneet ihmisten yli-inhimillisistä kyvyistä paljon viitteitä. Niitä pidetään kuitenkin yleisesti luonnonoikkuina. Entä, jos ne viittaavatkin jokaisen ihmisen henkiseen kehityspotentiaaliin?

Itselläni on mielessä lukemattomat kerrat kun Internetin hakukoneet ovat tuoneet tietoisuuteeni asioita, joita en olisi itse osannut ajatellakaan. Joskus olen käyttänyt hakusanaa, toisinaan en. Uskon, että vetovoiman laki tuo tietoisuuteeni asioita, joihin olen tietoisesti tai tiedostamattani keskittynyt. Mikä olisi upeampaa Internetin kehityksen kannalta kuin että se vastaisi suoraan ajatuksiimme ja olisimme jatkuvassa vuoropuhelussa maailman viisaimpien henkilöiden kanssa ja meillä olisi mahdollisuus saada ensikäden tietoa asioista. Voisimme kaikki tuntea olevamme maailmankansalaisia, sillä jo nyt on olemassa tekoälyä käyttävä konekääntäjä, joka kääntää maailman suurimpia kieliä hämmästyttävän tarkasti.

Nikola Tesla keksi uudistuvan, puhtaan energian lähteen yli 100 vuotta sitten. Siitä huolimatta ihminen jatkaa energian luomista materiasta, vaikka sähköä voi ammentaa rajattomasti alkuenergiasta. Jatkamme ympäristön saastuttamista, itsemme sairastuttamista ja luonnon tasapainon horjuttamista , vaikka keinot tasapainon ylläpitämiseen ovat silmiemme alla. Ihmisen toiminta muistuttaa todellakin mitä suurimmassa määrin hölmöläisten talonrakennusta, kun urakoitsijat olivat huomaavinaan, että talossa ei ollut ikkunoita. Kuitenkin kyse oli pelkästään heidän havaintokykynsä puutteesta. Asia olisi ratkennut yksinkertaisesti avaamalla ikkunat.

 

Lue myös:

Unelman alku

Adrian Monck: “世界的复兴”:独特双模式峰会,开启2021年 (DeepL-translate kääntää hyvin)

Alem Tedeneke: World Economic Forum Launches New Global Initiative to Advance the Promise of Responsible Artificial Intelligence

The Shift Network

ThriveOn.com

Videot:

What is the Fourth Industrial Revolution?

Eckhart Tolle & Russell Brand: Become Awake Now! (What does reset mean in psychological terms) This is epic!

Gregg Braden (interviewed by Alec W.Sims, Sound Healing Global Summit): Change Yourself from Within before The Experience of the World Around You Changes
Gregg Braden & Bruce Lipton: What It Really Means To Be A Sentient Being

Thrive – What on Earth Will It Take?


REGISTRATE FOR FREE VIEWING IN THIS LINK

Lawrence Palevsky: Covid-19 Exposed

Candace Owens & Russell Brand: Populist Revolution – Will It Go Left or Right?
Candace Owens: Democrat Laws Negatively Impact Minorities

Traveling with Kristin: How I See the US After Living Abroad for 15 Years [CULTURE SHOCK]

Only Human: Stephen Wiltshire – The Human Camera

Elon Musk (Interviewed by Create Quantum Wealth): We Should really be Concerned About artificial intelligence (AI) and sustainable development

Manifest Miracles ✤ Attraction 432 Hz ✤ Balance Chakras While Sleeping

 

5-4-3-2-1-Share
Man at the Crossroads

Diego Rivera (1886-1957): Man at the Crossroads (Looking with Hope and High Vision to the Choosing of a New and Better Future.)

 

Vaikka tein runsas vuosi sitten päätöksen, etten ota kantaa päivänpolitiikkaan, enkä anna poliittisten asioiden hajottaa energiaani, olen seurannut vaihtoehtomedioista Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkipuintia. Vaalivilppi oli viime vaalien aikaan myös Suomessa ilmeinen, mutta Suomen lammasmaiset poliitikot ja kansalaiset eivät nostaneet asiasta minkäänlaista älämölöä.

Siksi on ollut jännää seurata asioiden etenemistä USAssa. Ihmiset tuntuivat olevan asiassa hyvin päättäväisiä ja uskoin pyrkimysten johtavan konkreettisiin ratkaisuihin. Mitä vielä. Hyvät pyrkimykset estää globalistien vallankaappaus johti katastrofaaliseen tappioon. Eikä siinä kaikki: Karvaan tappion lisäksi Valkoinen talo kääntyi anteeksi pyydellen Trumpin puolella olleita mielenosoittajia vastaan.

Tragikoomista asiassa on, että sen jälkeen kun Twitter oli sulkenut presidentti Donald Trumpin tilin se tuomitsi Ugandan presidentin toimet sosiaalisen median sulkemiseksi kaksi päivää ennen sikäläisiä vaaleja (linkki alla). Tulee mieleen, että todellista valtaa sosiaalisessa mediassa pitää aivan toiset henkilöt kuin mediajättien nokkamiehet.

Kiivaimmat Trumpin kannattajat jätetään uuden globalistien hallinnon oikeuskäsittelyjen armoille – vieläpä ’terroristeiksi’ syytettyinä. Odotamme siis uuden ajan ’Nürnbergin’ oikeudenkäyntejä. Tämä tulee mieleen kun kuuntelee joidenkin poliitikkojen vaatimuksia ’puhdistuksesta’. Omien sanojensa mukaan demokratian ja sananvapauden asialla olevat ihmiset vaativat kansaa tilille kansalaisoikeuksiensa puolustamisesta.

Vuonna 2016 olin iloinen, että Trump valittiin presidentiksi ja olen pahoillani, että asiat ovat eskaloituneet hänen hallintonsa aikana. Se on kuitenkin hyvä asia siinä mielessä, että ihmiset näkevät yhä selvemmin, missä mennään. Jos avaavat silmänsä totuudelle (eli faktoille). Kaikissa asioissa on yksi faktuaalinen totuus, vaikka moni yrittää syöttää muille omaa totuuden tulkintaansa (luuloaan) totuutena. Totuus on totuus, vaikka ihmiset hokisivat kuinka hartaasti synagoogissaan, että vala ei ole vala, lupaus ei ole lupaus ja sitoumus ei ole sitoumus (The oath shall not be an oath; the vow shall not be a vow; the pledge shall not be a pledge).

Trumpin hallinnon ja pyrkimysten – ’drain the swamp’ eli korruptoituneen valtakoneiston putsaaminen – suhteen vain yksi asia on saanut minut epäilemään hänen onnistumistaan ja todellisia tavoitteitaan: se, että hän on pitänyt pahimmat lobbarit, sionistit asemissaan ja nimittänyt heitä neuvonantajikseen ja avainasemiin hallinnossaan.

Trump piti ennen valituksi tulemistaan voimallisen puheen maailmanhallituksesta (linkki alla). Johtuuko siitä, että Hillary Clinton oli hänen vastaehdokkaansa, että hän antaa puheessaan sen vaikutelman kuin maailmanhallitus olisi Clintonien aikaansaannosta. Haluamatta puolustella kenenkään pahoja tekoja sanoisin kuitenkin, että Clintonien vaikutus maailmanhallituksessa on kuin pieru Saharan autiomaassa. Amerikka niittää nyt sitä, mitä on kylvänyt vuosikymmeniä.

Maailmanhallituksen (Deep State) sionismi

Luin pari päivää sitten Magneettimediasta Benjamin Freedmanin (4.10.1890 – 5.1984) puheen, jonka hän piti Willard hotellissa Washingtonissa vuonna 1961. Freedman oli alkujaan juutalainen, mutta hän erosi järjestäytyneestä juutalaisuudesta (juutalaisuuden) sionistien sekä (juutalais) sionistiylimystön instrumentaalisen kommunismin saavutettua voiton vuonna 1945. Hän käytti loppuelämänsä ja suuren osan valtavasta omaisuudestaan paljastaakseen (juutalais) sionistieliitin tyrannian (esim. kirjassaan Facts are facts), jonka vaikutus oli kietonut Yhdysvallatkin sisäänsä.

Freedman tiesi mistä puhui, koska oli ollut itsekin sisällä korkeimmissa (juutalais) sionistipiireissä ja yhteiskunnallisesti vaikutusvaltaisissa (juutalais) sionistijärjestöissä. Freedman tunsi henkilökohtaisesti monia muita aikansa suuria vaikuttajia, kuten Bernard Baruch, Samuel Untermyer, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy ja John F. Kennedy.

Freedmanin puheen vaikuttavin sanoma on, että kun presidentti (silloinen senaattori) John F. Kennedy piti 25.8.1960 New Yorkissa puheen Zionist Organization of Americalle, Yhdysvallat aloitti kolmannen maailmansodan. Kennedy nimittäin lupasi puheessaan käyttää Yhdysvaltain asevoimia takaamaan olemassaolon Israelin sionistihallitukselle.

Koko Israelin valtion synty on Freedmanin mukaan yksi sionistimafian lehmänkaupoista, eikä siitä synny mitään hyvää kun Amerikan presidentti alkaa avoimesti tukemaan tätä mafiameininkiä.

Sionistien lehmänkauppa (Balfour Declaration)

Ensimmäinen maailmansota alkoi kesällä vuonna 1914. Kahden vuoden sisällä Saksa olisi voittanut sodan. Saksalaisten sukellusveneet, olivat tuhonneet kaikki saattueet Atlantin valtamerellä. Iso-Britannia oli tilanteessa, jossa sillä ei ollut ammuksia sotilailleen, vain viikoksi ruokaa – ja sen jälkeen nälänhätä. Samaan aikaan Ranskan armeija oli alkanut kapinoida.  Venäjän armeija oli vetäytymässä. Myös Italian armeija oli luhistunut.

Yhtään laukausta ei oltu vielä ammuttu Saksan maaperällä. Yksikään vihollissotilas ei ollut ylittänyt Saksan rajaa. Ja kuitenkin, Saksa tarjosi Englannille rauhansopimusta. Englanti suhtautui vakavasti Saksan ehdotukseen kesällä 1916. Heillä ei ollut muuta mahdollisuutta. Oli joko otettava vastaan rauhanehdotus, jota Saksa jalomielisesti tarjosi, tai jatkettava sotaa ja tulla täydellisesti lyödyksi.

Samaan aikaan Saksassa sionistit, jotka edustivat Itä-Euroopan sionisteja, lähtivät vierailulle Ison-Britannian sotahallitukseen. He sanoivat: ”Katsokaapa, voitte vielä voittaa tämän sodan. Teidän ei ole pakko luovuttaa. Teidän ei tarvitse suostua Saksan tarjoamaan rauhansopimukseen. Voitte voittaa tämän sodan, jos Yhdysvallat tulee teidän puolellenne.”

Yhdysvallat ei vielä tuolloin ollut sodassa ja oli itse asiassa saksalaisten puolella. Mutta sionistit kertoivat Englannille: ”Lupaamme tuoda Yhdysvallat teidän puolellenne sotaan, taistelemaan teidän liittolaisenanne ja teidän puolestanne, jos te lupaatte meille Palestiinan sen jälkeen, kun olette voittaneet sodan.”

 

Sionistit saivat junailtua asiat niin, että voitollinen Saksan valtio saatiin ensimmäisessä maailmansodassa lopulta kukistettua. Palkkioksi vehkeilystään sionistit saivat Palestiinan, johon perustettiin nykyinen Israelin valtio. Freedmanin mukaan Englannilla oli yhtä paljon valtuuksia luvata Palestiina ns. juutalaisille kuin Amerikalla olisi ollut oikeus tarjota Irlanti japanilaisille.

Ennen tämän (juutalais) sionistivaltion perustamista Palestiinan päärabbi Yosef Tzvi Dushinsky (1867-1948) antoi henkilökohtaisesti YK:lle vetoomuksen ortodoksijuutalaisen yhteisönsä 60000 jäsenen puolesta: ”Haluamme ilmaista ehdottoman vastalauseemme juutalaisvaltion perustamisesta mihinkään osaan Palestiinaa”. Toisin kuin sionistit ortodoksijuutalaiset eivät korosta asemaansa ’Jumalan kansana’, vaan juutalaisten velvollisuutta elää rauhanomaisesti kansojen keskuudessa. Olen kirjoittanut tästä artikkelissa ’Juutalainen valtio?’.

Sionistit kuljettavat amerikkalaispoliitikkoja, kuten muidenkin maiden päättäjiä kuin pässiä narussa. Sota Lähi-idässä on jatkunut näihin päiviin asti. Sionistien lehmänkaupat ovat levinneet ympäri maailmaa. Tämä on maailmanhallitus. Varjohallitus. Syvävaltio (Deep State). Infosota. Kolmas maailmansota. Miksi sitä kukin haluaa nimittää.

Yhteiskuntien hajotettu energia

USAn vaalien loppunäytös on ollut surkuhupaisaa katsottavaa. Demokratia ja oikeusvaltio hävisi joka tasolla kun oikeusistuimet kieltäytyivät edes tutkimasta rikoksia, jotka ovat itsessään maanpetoksia. Vilpillisen vaalituloksen hyväksyminen on demokratian ja oikeusvaltion irvikuva. Mutta mitä muuta oli odotettavissakaan maassa, jonka mediaa, oikeusistuimia, talouselämää, puolustusvoimia ym. johtavat tarinankertojat ja juonittelijat?

Ihmiset luovat itse oman todellisuutensa. Ei ole ollenkaan yhdentekevää, uskommeko sepitettyihin tarinoihin vai totuuteen, joka perustuu faktoihin. Uskomuksemme ja käsityksemme, toisin sanoen tunteemme ja ajatuksemme vaikuttavat jumalallisessa energiakenttässä, joka toimii vetovoiman lain mukaan. Ihmiset voivat pettää itseään ja toisiaan, mutta emme voi huijata Jumalaa. Saamme takaisin sitä, mitä itse olemme levittäneet ympäristöömme. Kestävää hyvinvointia ei synny valehtelemalla, petoksella ja väkivallalla.

USA on uskollisesti palvellut sionistimafiaa Israelin perustamisesta lähtien. Surkuhupaisaa on se, että etenkin patrioottiset amerikkalaiset, jotka ovat yleensä syvästi kristittyjä palvovat juutalaisia (sionisteja) ’Jumalan vallittuna kansana’. Surkuhupaisaa siksi, että Freedmanin mukaan 92% itäisen Euroopan ns. juutalaisista on alkuperältään juutalaisuuteen kääntyneitä kasaareja, joilla ei ole mitään siteitä ns. Pyhään maahan. Kasaarit olivat sotaisaa kansaa, joka oli sotaisuutensa vuoksi karkotettu Aasiasta. Freedman sanoo puheessaan, että on yhtä naurettavaa kutsua heitä ’pyhän maan kansaksi’ kuin kutsua kiinalaisia muslimeja arabeiksi.

USA on virallisesti taistellut kommunismia vastaan. Kuitenkin se on pitänyt pahimmat kommunistit (sionistit) ’Jumalan kansaa’ tunteman velvoitteensa vuoksi valtion erityisessä suojeluksessa. Kommunistit sosialisoivat kansan varat yksityistileille veroparatiiseihin (ja Israeliin).

Yhdistyneet kansakunnat on olemassaolonsa aikana laatinut julistuksia ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja rauhanomaisen rinnakkaiselon varjelemiseksi maailmanlaajuisesti. Samalla se kuitenkin suojelee uskontoja, jotka riistävät jälkikasvultaan ihmisoikeudet ja mahdollisuuden kasvaa yhteiskuntansa täysivaltaiseksi jäseneksi. Jopa Suomessa on kristitty lahko, joka pakottaa naisen menemään naimisiin raiskaajansa kanssa (ja ryhtymään synnytyskoneeksi), koska on mukamas menettänyt viattomuutensa Jumalan edessä, mitä ei yhteisössä suvaita.

Perinteisesti länsimaisissa yhteiskunnissa on kasvatettu lapset kunnioittamaan totuutta ja ottamaan huomioon tosiasiat tilanteessa kuin tilanteessa, sillä valehtelu on halveksunnan osoitus muiden ihmisten oikeuksia kohtaan. Lisäksi valheella on lyhyt jäljet.

Kuitenkin uskonnonvapauden varjolla lapset oppivat joissakin yhteisöissä pienestä pitäen, että valehtelu ei ole pelkästään hyvä, vaan se on suotavaa etenkin ’vääräuskoisia’ kohtaan. Lapset opetetaan käyttämään hyväksi muita ihmisiä ja pönkittämään omaa asemaansa näiden kustannuksella. Jopa jotkut tieteenharjoittajat esittävät totuutena, että ihmisen tärkein ominaisuus on sepittää uskottavia tarinoita ja saada jokainen uskomaan niihin. Kansankielellä tämä on silkkaa valehtelua ja suora halveksunnan osoitus muiden kansalaisoikeuksia kohtaan, joista yksi tärkeimmistä on oikeus saada totuudenmukaista ja relevanttia tietoa.

Harold Wallace Rosenthal, amerikkalaisen senaattorin avustaja ja vaikutusvaltainen juutalainen antoi 1976 haastattelun, jossa hän kertoi (juutalaisten) sionistien toimintatavoista. Laadin haastattelusta lyhyen yhteenvedon artikkelissa ’Kommunismi, kapitalismi ja Jew World Order’. Rosenthal sanoo, että (juutalaisilla) sionisteilla ei ole koskaan ollut minkäänlaista uskonnollista instituutiota, joka olisi kehittynyt tietoisuuden pohjalle, sillä heillä ei ole minkäänlaista ideologiaa.

Rosenthal sanoo, että (juutalaisuuden) sionismin suurin valhe on heidän tekeytymisensä uskonnolliseksi yhteisöksi. Erityisesti hallituksissa, joiden jäsenillä on hyvin vähäinen historian tuntemus, tämä harhautus menee suhteellisen helposti läpi. Usein kukaan ei epäile, että (juutalaiset) sionistit muodostavat oman valtion valtiossa, vaan kaikki uskovat heidän kuuluvan omaan uskontokuntaan.

Jumalan voima yhteisössä

Hyvää USAn vaalien loppunäytöksessä on se, että Trump valitsi pienimmän vastarinnan tien. Ensimmäinen ja toinen maailmansota näytti meille, mitä suurimman vastarinnan tie saa aikaan ja mihin globalistit (sionistieliitti) ovat kykeneviä. Moni tulkitsee Trumpin toiminnan ehdottomana antautumisena ja se on monille suuri pettymys. Trump tai kukaan muukaan päättäjä ei kuitenkaan pysty raivaamaan pois syvävaltion lonkeroita. Ne ovat kasvaneet niin syvälle yhteiskuntien rakenteisiin.

En usko, että Trumpin mieli on muuttunut. Pikemminkin asiat ovat jääneet ’Herran haltuun’. Emme ole vielä nähneet loppunäytöstä. Ihmiskunnalla on loistava tulevaisuus edessään, sillä suurin osa ihmisistä haluaa oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Luomme itse oman todellisuutemme. Kaikki riippuu siitä, miten kansalaiset itse tekevät yhteistyötä haluamansa todellisuuden luomiseksi. Vai jatkammeko toistemme syyttelemistä samalla kun juonittelijat hykertelevät käsiään kulisseissa, kuten Rosenthal haastattelussaan kuvailee.

Yhteisöelämä toimii aivan samojen periaatteiden mukaan kuin fyysinen kehomme: Keho koostuu kymmenistä triljoonista älyllisistä soluista, joilla on itsessään kyky pitää yllä terveyttämme ja hyvinvointiamme ja löytää tasapaino tilanteessa kuin tilanteessa. Tämä edellyttää kuitenkin, että soluilla on yhteys jumalalliseen energiakenttään eli universumin alkuenergiaan.

Fyysinen kehomme, kuten yhteisömmekin on alisteinen uskomuksillemme ja käsityksillemme. Ne joko voimistavat meitä joka tasolla tai sitten hajottavat energiamme. Solut toimivat vain egon sallimissa puitteissa, ellemme tee kuin Wim Hof, joka saattaa tietoisesti kehonsa suurimman antaumuksen tilaan, jossa egon vaikutus nollautuu. Älylliset solut ovat yhteydessä universumin alkuenergiaan ja voivat toimia täysin vapaasti omien lainalaisuuksiensa mukaan. Tämän universumin energiakentän luonnollinen tila on rauha, rakkaus, yhteistyö, keskinäinen luottamus, oikeudenmukaisuus jne.

Opin koulussa, että yhteiskunnan pienin yksikkö on perhe. Uusien tutkimusten mukaan voidaan kuitenkin sanoa, että yhteiskunnan pienin yksikkö on yksilö eli kansalainen. Meillä kaikilla on valta luoda vapaa, oikeudenmukainen ja hyvinvoiva yhteiskunta, jonka kansalaiset menestyvät. Tällainen yhteiskunta meidän on luotava ensin sydämeemme. Sydämessämme oleva hyvinvointi ilmenee ennen pitkää ympäröivässä yhteiskunnassa.

 

Lue myös:

On aika rehabilitoida ihmiskunta II
On aika rehabilitoida ihmiskunta I
Juutalainen valtio?
Kommunismi, kapitalismi ja Jew World Order
Tasapainoinen elämä omilla ehdoilla
Mitä tarvitsemme?

diegorivera.org: Man at the Crossroads (Ihminen tienristeyksessä)

Magneettimedia: Freedmanin puhe Willard Hotellissa, Washingtonissa, 1961
Benjamin Freedmanin puhe Willard Hotellissa, Washingtonissa, 1961 FI PDF

Speech of Benjamin H. Freedman, Willard Hotel, Washington D.C., 1961 (original)

Ylläolevan puheen automaattiset käännökset DeepL Translate-kääntäjällä seuraavilla kielillä: DE,ES,FR,IT, NL,PL,PT,JA,RU,ZH:

DE Rede von Benjamin H. Freedman, Willard Hotel, Washington D.C., 1961
ES Discurso de Benjamin H. Freedman, Hotel Willard, Washington D.C., 1961
FR Discours de Benjamin H. Freedman, Willard Hotel, Washington D.C., 1961
IT Discorso di Benjamin H. Freedman, Willard Hotel, Washington D.C., 1961
NL Toespraak van Benjamin H. Freedman, Willard Hotel, Washington D.C., 1961
PL Przemówienie Benjamina H. Freedmana, Hotel Willard, Waszyngton, 1961 r.
PT Discurso de Benjamin H. Freedman, Willard Hotel, Washington D.C., 1961
JA ベンジャミン・H・フリードマンのスピーチ、ウィラード・ホテル、ワシントンD.C.、1961年
RU Речь Бенджамина Х. Фридмана, отель ”Уиллард”, Вашингтон, 1961 год.
ZH本杰明-弗里德曼的演讲,华盛顿特区威拉德酒店,1961年。

Understanding The History Of Khazarian Jews

Fresh from censoring select voices before and after US election, Twitter howls ‘HUMAN RIGHTS’ as Uganda shuts down social media

Videot:

Donald Trump on World Government (Deep State)

Rabbi Dovid Weiss: Zionism has created ’rivers of blood’

Gregg Braden: This is What We’ve All Been Waiting For
Gregg braden: You Can Change The World of Today & The Future of Tomorrow

 

5-4-3-2-1-Share
Li Ziqi: Tosielämän prinsessa

Li Ziqi: Tosielämän prinsessa

 

Julkaistuani viimeisimmän tekstini lokakuun puolivälissä tutustuin Youtubessa uusimpiin kirjontakoneisiin, jotka ovat monipuolisine ohjelmineen kuin tietokoneita. Kone tekee työn ja ompelijan tarvitsee vain vaihtaa langat tarvittaessa, asetella kangas paikoilleen ja suunnitella kirjontamallit. Koneet eivät tunnu asettavan luovuudelle mitään rajoja.

Kun ajattelin, miten koneita voisi vielä parantaa mieleeni tuli kiinalainen kaksipuolinen kirjontatyö, jollainen minulla on kotona. Etsiessäni videoita, joissa esiteltiin kiinalaista kirjontaa satuin avaamaan videon, joka esittelee Sichuanin Shu-kirjontaa.

Videolla nuori nainen istuu eteensä pingotetun kirjontamallin äärellä. Ompelun seuranta on itsessään kuin meditaatio. Kun katsoin muita tämän henkilön (Li Ziqi) videoita, olin äimänä: Kuinka joku henkilö voi saada niin paljon aikaan ja osata niin paljon asioita, joita olemme tottuneet pitämään erityistaitoina?

Hän näyttää miten raaka-aineet muuttavat muotoaan ja kuinka helppoa on tehdä raaka-aineista käyttötavaraa: Yhdellä videolla hän kylvää peltoonsa puuvillakasveja, kerää puuvillat ja tekee raakapuuvillasta sänkyyn petauspatjan. Toisella videolla hän kasvattaa silkkitoukkia tehdäkseen niiden koteloista raakasilkkiä. Hän kerii lampaat, pesee villat, kehrää ne langoiksi ja värjää lankavyyhdit kutoakseen niistä lämpimiä vaatteita talveksi. Hänen käsissään hampun ja puun kuori muuttuu paperiksi, tuhka musteeksi, väriläiskä maalaukseksi, puu ja bambu huonekaluiksi, puutarhan ja metsän antimet aterioiksi tai kukat ja kasvit meikeiksi.

Hän kylvää riisin ja maissin, korjaa sadon, kuivaa jyvät ja jauhaa ne tehdäkseen jauhoa ja leipoakseen leipää. Kaiken vakuudeksi hän valaa itse leipäuunin. Hänen mottonsa tuntuu olevan: mitä en osaa, se opetellaan. Miksi tehdä asiat puolinaisesti kun suuremmalla antaumuksella ja omistautumisella voi saavuttaa 100-prosenttisen ja sitäkin voimakkaamman tyydytyksen tunteen!

Irtiotto arjesta

Ziqin videoiden katselu on niin kiehtovaa, että niiden parissa kaksi-kolme tuntia vierähtää huomaamatta. Uppoudun niiden katseluun samanlaisella antaumuksella kuin Ziqi uppoutuu töihinsä. Hänen huomionsa tuntuu olevan täysin keskittyneenä siihen, mitä hän tekee. Hän saa tavallisen maalaistalon arkisine touhuineen näyttämään satumaiselta huvilalta. Raskaat maatyöt näyttävät kevyiltä ja mielekkäiltä, jotka tuottavat iloa ja mielihyvää.

Videoita katsellessa sielu lepää ja mieli palautuu levolliseen alkutilaansa. Elämä luonnon helmassa, jossa tekemistä ohjaa oma luonteenlaatu, ja vapaus kaupunkielämän ja rahan ehdoista antaa meille käsityksen omista mahdollisuuksistamme. Ziqi on pukusuunnittelija, maalari, kokki, kirvesmies, maanviljelijä, malli, taiteilija, lampuri, videokuvaaja ja editoija jne. yhdessä ja samassa persoonassa.

Videot, joissa keskitytään elämän perusasioihin ovat kaupunkilaisen näkökulmasta hyvin kiehtovia. Neljä vuodenaikaa, kevätkylvö ja syksyn satokausi ovat luonnon lakeja, jotka ilmentävät selkeästi luonnon syy–seuraussuhdetta: saamme sitä, mitä kylvämme. Kyse ei ole niinkään aineellisesta maailmasta, sillä sato saattaa tuhoutua riippumatta siitä, millaisia siemeniä kylvämme maahan. Saamme sitä, millaista energiaa kylvämme (levitämme) ympäristöön. Oman energiamme värähtelytaajuus vetää puoleensa samanlaista energiaa ympäristöstä. Tunnemme sen katsellessamme videota: sielu lepää, mieli palautuu alkutilaansa ja päällimmäinen tunteemme on kiitollisuus ja rauha. Tällaista energiaa Ziqin työ tuottaa.

Toukasta perhoseksi

Li Ziqi on luonut elämäntavan, josta moni uneksii. Hänen elämänsä ei ole kuitenkaan ollut aina yhtä satumaista. Hänen elämänsä on pikemminkin tuhkimotarina, joka alkoi vanhempien erolla. Varhaislapsuudessa äitipuoli kohteli häntä kaltoin. Kuuden vuoden iässä hänen isovanhempansa ottivat hänet hoitoonsa. Varhaisessa teini-iässä hänen isoisänsä kuoli, eikä isoäiti pystynyt häntä elättämään. Hänen oli lopetettava koulu ja hän meni kaupunkiin etsimään töitä.

Elämä kaupungissa oli alussa rankkaa. Hän yöpyi puistojen penkillä pelkkä leipä ravintonaan ja asui välillä sillan alla. Hän mukautui kuitenkin nopeasti ja oppi nopeasti uusia asioita, minkä ansiosta hän pystyi pian elättämään itsensä ja tukemaan isoäitiään taloudellisesti. Kahdeksan vuoden kaupunkielämän jälkeen hänen isoäitinsä sairastui.

Hän päätti muuttaa maalle kotikyläänsä, jotta voisi viettää laatuaikaa isoäitinsä kanssa kun tämä oli vielä elossa. Päätöstään hän ei epäröinyt hetkeäkään, sillä hän kaipasi itsekin yksinkertaista elämää vuorilla kotikylässä. Ziqin mielestä kaupunkielämän suurin anti oli, että hän oppi tuntemaan, mitä elämältään halusi.

Kovat kokemukset lapsena pakottivat Li Ziqin kuuntelemaan sydämensä ääntä, intuitiotaan ja luottamaan itseensä eli sisäiseen ohjaukseensa. Ziqi on täydellinen esimerkki sisältä ohjautuvasta ihmisestä, jolla on kyky käyttää käsillä olevia resursseja ja tarttua tilaisuuksiinsa. Hänen lahjakkuutensa ja kyvykkyytensä ilmentää hänen selviytymisvaistoaan. Ulkoisesti hän on hento ja hauras, mutta sisäisesti vahva, sitkeä, päättäväinen ja itsenäinen. Ziqi itse sanoo, että hänessä on kaksi puolta: toinen on hyvin herkkä ja tunteellinen, toinen julmuuteen asti käytännöllinen.

Elämää luonnon ehdoilla

Ziqi oli maalle palatessaan 22-vuotias eli hänellä oli koko elämä edessään. Alkajaisiksi hän avasi nettikaupan myydäkseen itse tekemiään tuotteita. Nettikauppansa myyntiä edistääkseen hän teki videoita tuotteiden synnystä ja käytöstä. Videot ovat lyhyitä mykkäfilmejä, joissa ei juurikaan puhuta, mutta joiden tapahtumat tempaavat mukaansa.

Pian videoista tuli Ziqin tavaramerkki ja hän joutui ajanpuutteen vuoksi sulkemaan välillä kauppansa. Yksi videoiden teema on näyttää luonnosta vieraantuneille kaupunkilaisille, mistä heidän ruokansa tulee (riisi ei kasva puussa) ja miten raaka-aineet valmistetaan tuotteiksi ym. Videoiden pääteema on luonnon eli ihmisen, eläinten ja kasvimaailman yhteiselo, symbioosi. Ne tekevät Kiinan kulttuuria ja mielenmaisemaa tunnetuksi maailmanlaajuisesti.

Ziqi ei suunnittele videoitaan etukäteen, vaan tekee kaiken spontaanisti. Tämä on yksi syy, miksi hän on (toistaiseksi) kieltäytynyt kaupallisesta yhteistyöstä. Hän ei halua, että rahoittajat esittävät omia vaatimuksiaan videoiden sisällön suhteen. Niiden sisältö syntyy luonnon ehdoilla. Ziqi havainnoi ympäristöään: mitkä kukat ovat auenneet tai mitkä hedelmät ja vihannekset ovat kypsyneet syötäviksi tai säilöttäviksi. Vain sisäistä ääntään kuuntelemalla hän voi elää luonnon ehdoilla ja toteuttaa todellista itseään.

Elämää sisäisen olennon ohjauksessa

Li Ziqin videoiden keskustelut Youtubessa osoittavat, että ihmiset ovat videoiden sisällöstä yhtä äimänä kuin minäkin. Joku kyselee, miltä planeetalta tämä nainen on kotoisin. Onko mitään, mitä hän ei pysty tekemään. Joku sanoo, että videoiden katselun jälkeen tuntuu todella banaalilta tilata kotiin valmispizza.

Yleisesti ottaen ihmiset pitävät Ziqin kyvykkyyttä erityislahjakkuutena. Jos hänen kyvyistään halutaan lahjakkuutta etsiä, minun mielestäni hänen suurin lahjansa on siinä, että hän näkee käytettävissään olevat resurssit ja osaa arvostaa niitä. Tosiasia on, että on ihmisiä, joilla on jopa paremmat resurssit kuin Ziqillä, mutta jotka eivät näe mahdollisuuksiaan, eivätkä osaa arvostaa resurssejaan. Myös Ziqin videoiden keskusteluissa joku esittää, että Ziqi on niin alaluokkaa. Maalaisjuntti, joka ei tiedä sivistyksestä. Aivan kuin sivistys kasvaisi kaupungeissa ja vaatisi koulutusta.

Minun lapsuudessani 1960-luvulla oli vielä asenne, että vain köyhä kansa poimii metsästä marjoja ja sieniä hengen pitimikseen. Kaupungistumisen myötä kaikki halusivat kaupunkiin ”siisteihin sisätöihin” ja tätä luonnosta vieraantumista pidettiin pääsynä sivistyksen piiriin. Nykyisin suuri osa kaupungeissa asuvista, rahan ehdoilla elävistä ihmisistä vaikertaa huono-osaisuuttaan ja etsii mahdollisuuksia osoittaa mieltään. Ziqin videotkin saattavat joidenkin kettutyttöjen mentaliteetilla elävien kaupunkilaisten mielissä synnyttää tarpeen perustaa Facebook-ryhmä silkkitoukkien pelastamiseksi.

Oikeusjärjestelmä jakaa paikoin lievennettyjä rangaistuksia ”huono-osaisten” ja ”kovia kokeneitten” tekemistä rikoksista. Kuitenkin huono-osaisuus on mitä suuremmassa määrin mielemme tuottamaa illuusiota. Sisäinen olentomme ei ole meitä koskaan hylännyt. Monet eivät usko, eivätkä useimmat tiedä, että heillä on sisäinen olento. Luulomme ja uskomuksemme vaikuttavat kuitenkin kaikki siihen, millaisen todellisuuden itsellemme luomme. Sekä hyvässä, että pahassa. Ziqin elämä sisäisen olennon ohjauksessa on minulle osoitus, että ihmiskunnalla on yltäkylläinen tulevaisuus edessään. Sisäinen olentomme on yhteytemme luontoon, universumin älylliseen tietoisuuteen, joka on elämän lähde.

 

Katso myös:

Liqizi shop

Liziqi Channel

Videot:

Li Ziqi: The Secret of Her Success (English Subtitle)首位破千萬訂閱的華人Youtuber:這樣的李子柒可遇不可求!萬字解析她憑啥火遍全球?

Liziqi Channel: – Traditional Chinese Craft that Has Existed for Thousands of Years
Liziqi Channel: The Life of Cotton 棉…棉花的一生
Liziqi Channel: Ancient Oriental methods of the Sericulture, the solution to the cold (Silk quilt)
Liziqi Channel: (羊羔毛斗篷) Weave a lamb wool cape for the freezing winter
Liziqi Channel: Bamboo Sofa 为生活添一抹淡雅绿意,用砍下的竹子制些物件儿——竹沙发

Abraham Hicks: How do you begin to believe things you don’t believe
Abraham Hicks: Your only opponent is you
Abraham Hicks: How to own your own vibration
Abraham Hicks: Focus on what you have

Machine Embroidery: Brother Luminaire XP2 Features & Demo

 

5-4-3-2-1-Share

perhosiaKun puhuin lääkäreiden kanssa vuoden alussa munuaiskasvaimen hoidosta ja mahdollisesta leikkauksesta, ensimmäinen ajatukseni oli, etten ajattelekaan mitään hoitoja ennen kuin saan tämän vuoden kuntoutuksen hyvään vauhtiin. Ajattelin, että toipuminen leikkauksesta vaatisi parhaimmassakin tapauksessa kaksi kuukautta. Mitä paremmassa kunnossa olen, sen nopeampaa toipuminen tulisi olemaan, järkeilin. Toivoin mielessäni, että leikkaus tapahtuisi vuoden toisella puoliskolla, mutta en edes maininnut asiasta mitään, koska lääkärit ajattelivat, että sen siirtäminen vain parilla kuukaudella olisi riski.

En kuitenkaan itse tuntenut kasvaimen uhkaavan elämääni millään tavalla. Sen sijaan liikunnallisten harjoitteiden puute näkyi kunnossani yleensä välittömästi. Siksi kuntoharjoittelu oli mielessäni etusijalla. Kun lääkärit eivät saaneet päätäni kääntymään asiassa huhtikuuhun mennessä, he lähettivät minut palliatiiviseen keskukseen.

Ensimmäinen käyntini palliatiivisessa keskuksessa osoitti minulle, etten voisi saada sieltä varsinaisesti apua, vaan elämäni alkaisi pyörimään kasvaimen ympärillä. Sitä en missään tapauksessa halunnut. Tein mitä tahansa, tilanne vaatisi seurantaa, mutta oli eri asia seurata tilanteen kehittymistä kasvaimen poiston jälkeen kuin tunnustella mahdollisia kasvaimen aiheuttamia oireita. Leikkaus oli mielestäni paras hoito, vaikka se tarkoittikin sitä, että olin leikkauksen jälkeen jonkin aikaa täysin toisten avun varassa.

Niinpä ilmoittauduin kesäkuussa spontaanisti leikkausjonoon. Ennen leikkausta halusin hoidattaa kipeän hampaani. Sain ajan julkisen puolen hammashoitolasta seuraavaksi aamuksi. Kun kävelin avustajani kanssa hammashoitolasta kotiinpäin, sanoin hänelle, että nyt odotamme vain, että lääkäri ilmoittaa leikkauksen ajankohdan. Ennen kuin ehdimme kotiin, sairaalasta ilmoitettiin, että leikkauspäivä on 2.7. eli alle kuukausi siitä, kun ilmoittauduin leikkausjonoon.

Kun asia oli sovittu, leikkauksen valmistelu eteni nopeasti loogisessa järjestyksessä. Minun kiitollinen tehtäväni oli ihailla, miten hyvin yhteistyö eri hoitoyksiköiden välillä sujui. Kaikki tuntui tapahtuvan kuin itsestään. Minun tehtäväni oli valvoa, että henkilökohtaiset tietoni olivat ajan tasalla eri vaiheissa.

Leikkaussalissa viimeisiä valmisteluja tekevä hoitaja muistutti minua, että olin hyvissä käsissä ja minun velvollisuuteni koitoksessa oli ajatella positiivisesti ja luoda positiivista energiaa. Uskoin vakaasti, että kehoni älylliset solut toimivat yhteistyössä lääkäreiden ja hoitajien kanssa niin, että kaikki hoitui parhain päin. Siirryin egoineni syrjään ja jätin kaiken niin sanotusti ”Herran haltuun”.

Kun leikkauksen jälkeen neljän aikaan iltapäivällä tulin tajuihini heräämössä, päällimmäinen tunteeni oli, että suuni oli rutikuiva. Minun oli vaikea hengittää (kunnes sain happiviikset), mutta kehossani ei tuntunut mitään, mitä olisin kuvannut sanalla kipu. Tunsin, että vatsaani oli leikelty, mutta olin henkisesti varautunut kymmenen kertaa pahempiin kipuihin.

Kivut pysyivät poissa myöhemminkin. Kun nousin seisomaan vatsan sisäisiin arpiin sattui, mutta kipu tuntui vain hetken. Voimakas suonenveto tai lihaskramppi aiheuttaa paljon ilkeämmän kivun tunteen. Minulla oli komea vasemmasta kyljestä pallean ylitse oikeanpuoleiseen alimpaan kylkiluuhun kaareutuva poikittainen leikkaushaava. Siihen sattui vain kun nauroin tai yskin. Muuten se ei kipuillut enempää kuin tavallinen haava, joita arjessa toisinaan saamme.

Vaikka minulla oli vatsanpurujen, voimattomuuden tunteen ja leikkaushaavan vuoksi epämukava olo, leikkaus oli taianomainen tapahtuma. Herättyäni minusta tuntui, että päälläni oli vielä tähtipölyä. Normaalisti munuainen painaa 150 g, mutta minun laajentunut, poistettu munuainen kasvaimineen painoi 1,7 kg. Se oli minulle osoitus kehon älyllisyydestä.

Kasvain oli 17 cm pituinen ja leveimmältä kohdaltaan 13 cm. On selvää, että jos munuainen olisi säilyttänyt normaalit mittansa ja kasvain olisi saanut hallitsemattomasti kasvaa, se olisi kauan sitten ottanut munuaisen kuristusotteeseen ja aiheuttanut muuta vahinkoa. Älylliset munuaissolut ovat kuitenkin tehneet kaikkensa säilyttääkseen elimen toiminnan normaalina. Se on laajentunut sitä mukaa kuin kasvain on levinnyt. Osa kasvaimesta oli kuoliossa ja uskon, että sekin on älyllisten munuaissolujen suojaustoimien vaikutusta.

Herää kysymys, miten elimistöön voi syntyä pahanlaatuinen kasvain, jos älyllisten solujen tarkoitus on ylläpitää terveyttämme ja elinten normaalia toimintaa. Mielestäni kasvainten leviäminen saattaa olla yhtä salakavala prosessi kuin yhteiskunnallisten elinten korruptoituminen. Korruption pesäkkeitä kutsutaan joskus syöväksi. Saattaa olla, että elin on jossakin tilanteessa luonut hyvänlaatuista kasvustoa suojellakseen itseään, mutta kasvain on jossakin vaiheessa alkanut toteuttamaan omaa missiotaan.

Myös Illuminatin perustajan Adam Weishauptin alkuperäisenä tarkoituksena oli levittää valistusajan aatteita. Tavoite oli korostaa järkeä ihmisten ajattelussa, päästä eroon taikauskosta sekä vähentää kirkon ja valtion valtaa. Kun järjestö sai uusia jäseniä, jotka eivät olleet sisäistäneet sen alkuperäisiä tavoitteita, halusivat toiminnallaan pönkittää omaa asemaansa ja toteuttaa missiotaan eli agendaansa, järjestö muuttui yhteiskunnan toimintaa korruptoivaksi salaseuraksi.

Elämä leikkauksen jälkeen

Ennen leikkausta luin netistä, että erään naisen sydänvaivat ja anemia hävisivät munuaisenpoistoleikkauksen jälkeen. On ollut mielenkiintoista nähdä leikkauksen vaikutuksia omaan olotilaani.

Ensimmäinen näkyvä muutos oli havaittavissa siinä, etteivät jalkani turvonneet, kuten ennen. Huomasin, että näköni parani. Samaten ruokahaluni. Painoni putosi 5-6 kg, mistä osa oli poistetun munuaisen paino. Fysioterapeuttini sanoi, että tämä kaikki on parantuneen lymfakierron ansiota. Kun nesteet eivät turvota kehoa, silmänpaineet normalisoituvat ja näkö paranee. Nesteiden kerääntyminen kehoon nostaa painoa helposti 2-3 kiloa. Selvää on, että lymfakierron parannuttua paino laskee.

Sairaalasta päästyäni hemoglobiiniarvoni oli 100 (anemia). Kotiuduttuani arvo nousi kohisten. Viime vuosina olen vähitellen luopunut ruoka-aineista yksi toisensa jälkeen, koska ne aiheuttivat turvotusta ja ongelmia. Ennen leikkausta söin vain proteiinipitoista ruokaa ja hapankaalia. Leikkauksen jälkeen olen palannut normaaliin ruokavalioon.

21 päivää leikkauksen jälkeen menin ensimmäisen kerran painokevennetylle matolle kävelemään. Lihasheikkoudesta huolimatta kävely oli kevyempää kuin ennen leikkausta. Tähän mennessä kävely on palautunut alkuvuoden malliin.

Leikkauksessa pääsin eroon kasvaimesta, mutta sairaalassa olo oli minulle myös henkisen kasvun paikka. Näin kuinka hyvin kaikki toimivat yhteistyössä, mutta vaikka odotin kaiken sujuvan hyvin ja kaikki tapahtui kuin itsestään, en pitänyt sitä itsestään selvyytenä. Olin tietoinen, että huolimatta rutiineista, joita terveydenhuolto on kehittänyt asioiden helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi, olin loppupeleissä itse vastuussa hoitoni onnistumisesta.

Olin siis hoitorinkini projektipäällikkö. Haluan joka tapauksessa, että ohjaimissa on sisäinen olentoni ja kaikki, mitä vedän puoleeni on sisäisen olentoni vaikutusta. Jos annan egolle määräysvallan, minusta tulee helposti elämäni heikoin lenkki.

Kirjoitin syyskuussa 2017 artikkelin Henkisen kasvun tavoite: Pienimmän vastarinnan tie. Abrahamin mukaan ”pienimmän vastarinnan tie” on huono ilmaisu, sillä se sisältää vastarintaa, vaikkakin vähäisessä määrin. Tavoitteemme on päästä egon synnyttämästä vastarinnasta kokonaan, antaa sisäisen olentomme ohjata itseämme ja herkistyä kuuntelemaan sisäisiä impulssejamme. On ehdottoman tärkeää, että viritämme energiamme vastaamaan korkeimpia tavoitteitamme, jotta toteutamme sitä, mitä haluamme. Abraham kuvaa tätä sanoilla ”path of most allowance” eli suurimman antaumuksen tie. Meidän pitäisi ehdoitta antautua sisäisen olentomme ohjaukseen. Vain siten saamme yhteyden aineettomaan maailmaan, jonka olemme ajatuksillamme luoneet.

 

Lue myös:

Minä luon itse oman todellisuuteni I
Minä luon itse oman todellisuuteni II
Henkisen kasvun tavoite: Pienimmän vastarinnan tie

Videos:

Abraham Hicks: Let The Source Choose Your Path, It Will Be Shown To You
Abraham Hicks: If you want it – it is done
Abraham Hicks: Spending more time with source energy
Abraham Hicks: Focusing on your own life
Abraham Hicks: Tapping into your power

 

5-4-3-2-1-Share
1234...10...
5-4-3-2-1-Share
Glow in the Darkness