Toukasta perhoseksi

Kun olin Kiinassa vuonna 2005 kuulin mitä oudoimmasta resonanssi-ilmiöstä katsellessani eräänä iltana televisiosta ohjelmaa, joka kertoi eräästä ”kummitustalosta”. Kyse oli uudesta kerrostalosta, jossa havaittiin ihmisten muuttaessa sisään, että katosta roikkuvat lamput ja muut vapaasti roikkuvat esineet sekä esim. akvaarion vesi keinuivat edestakaisin rytmikkäästi samansuuntaisesti. Viranomaisilla ja insinööreillä oli pähkäilemistä, mistä ilmiö saattoi johtua ja monivaiheisten tutkimusten jälkeen he löysivät muutaman korttelin päästä kivijalostamon, jonka kone toimi saman suuntaisesti kuin heiluriliike, joka keinutti riippuvalaisimia ”kummitustalon” katossa.

Ohjelma oli kiinankielinen, enkä täysin ymmärtänyt, mistä ilmiön sanottiin johtuvan tai miten ongelma ratkaistiin. Asia on kuitenkin noussut mieleeni aina silloin tällöin kun olen katsellut resonanssi-ilmiötä esitteleviä videoita. Kerrottuani tapauksesta kiinalaiselle avustajalleni hän löysi artikkelin, jossa kerrotaan samanlaisesta ilmiöstä, joka on tapahtunut Shanghaissa vuonna 2014.

Myös silloin asia havaittiin vasta kun ihmiset muuttivat sisään ja alkoivat sisustaa asuntojaan. Vapaasti riippuvat esineet keinuivat, sisustajien mittareissa oli häiriöitä ja ihmisiä huimasi. Joku voi pahoin ja luuli olevansa raskaana. Seinissä oli murtumia. Ensin luultiin, että talon rakennusvaiheessa ei ollut noudatettu määräyksiä. Tutkimukset kuitenkin osoittivat, että ongelmat eivät johtuneet laiminlyönneistä. Talo oli yksi useamman talon ryppäässä ja ainoastaan kahdessa talossa ilmeni ongelmia.

Kävi ilmi, että talo värähteli, eikä se ollut maanjäristyksen aiheuttamaa värähtelyä. Värähtelyn aiheutti kivenheiton päässä oleva kivijalostamo, jonka kone toimi samalla taajuudella kuin talossa vallitseva taajuus. Värähtely talossa lakkasi kun kone sammutettiin ja alkoi aina kun työt alkoivat kivijalostamossa ja kone laitettiin päälle.

En tiedä, minkälaiseen ratkaisuun asiassa on päädytty. Vaihtoehdot tuntuivat artikkelin mukaan olevan vähissä. Yhtenä ratkaisuna pidettiin kivijalostamon siirtämistä uuteen paikkaan.

Kun muoto/kaaos tarttuu aineeseen

Artikkelin lopussa olevassa videolinkissä ”Sound Vibration Creates Form” David Icke sanoo, että alussa oli sana ja sana oli ääntä. Tämä ajatus on muunnelma Johanneksen evankeliumin alkusäkeestä, joka kuuluu kokonaisuudessaan näin: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.”

Raamatussa sanalla ei tarkoiteta verbaalista ilmaisua, jolla kommunikoimme keskenämme, vaan elektromagneettista värähtelyä, joka on kaiken olevaisen liikkeellepaneva voima kvanttikentässä (divine matrix), jossa elämme.

Me voimme toimillamme saada aikaan järjestystä ja harmoniaa tai kaaosta, sekasortoa ja epäsointua. Synnyttämämme energia voi saada aikaan oman ja muiden sisäisen parantumisen tai romahduttaa omat tai muiden rakennelmat. Vanhassa Testamentissa Joosuan 6 luvussa kerrotaan, kuinka israelilaiset saivat Jerikon muurit sortumaan kiertämällä viikon ajan muurin ympäri liitonarkkia kantaen ja toitottaen torviin. Uusi Testamentti, joka on kuvaus uudesta liitosta Jumalan ja ihmisten välillä, kertoo Jeesuksen ihmeistä ja rakkauden kaikkivoipaisuudesta.

Ajatellessamme jäävuorien sulamista ja sortumista liitämme ilmiön ilmaston lämpenemiseen. Vuorten rapautuminen ja sortuminen ei kuitenkaan rajoitu pelkästään jäävuoriin. Havaitsemme vuorten luhistumista ja maanvyörymiä myös Alpeilla ja ympäri maailmaa. Tulee mieleen, että tämä saattaa pikemminkin johtua maan värähtelytaajuuden (Schumann resonance) muutoksesta, eikä niinkään ilmastonmuutoksesta.

Yhteistä kaikelle on se, että resonanssi voi toimia turmioksemme tai voitoksemme. Ääniaaltojen vaikutus aineeseen (cymatics) on vielä melko tutkimaton tieteen alue. Suuri osa maailman ongelmista johtuu tästä: ihmiset soveltavat sähkömagneettisen energian ja sen synnyttämän värähtelyn mahdollisuuksia hyvin rajallisesti. Toimimme monessa suhteessa vastoin Jumalan lakeja eli kvanttikentän sääntöjä.

 

Lue myös:

thepaper.cn (澎湃新闻): 上海两幢居民楼不时摇晃,原来是与附近石材厂机器“共振” ”(vain kiinaksi, Google translate kääntää auttavasti)

Becky Waters: Interesting Facts About Vibration, Sound, And Music
Peter Pettersson: Cymatics – Science of the Future

Videot:

David Icke: Sound Vibration Creates Form
Nigel John Stanford: Cymatics – Science Vs. Music
Suzanne Tribe: Cymatics Experiment Mozart ”Una Donna a Quindici Anni”
Josh Womble: I broke a wineglass with my voice!
Viewpointimage.com: When a Mountain comes down… a Rockslide

 

5-4-3-2-1-Share

Minun uusi vuosi lähti varsinaisesti käyntiin vasta kun sain Kelalta tämän vuoden kuntoutuspäätöksen 18. helmikuuta. Päätös vähän viivästyi, sillä hakemukseni oli kiertänyt asiantuntijalääkärin (Kelan termi) käsittelyssä. Kun sain päätöksen, liikutuksen kyyneleet nousivat silmiini, kuten aikaisempinakin vuosina, kun Kela on järjestänyt minulle kuntoutusta. Kela on saanut viime vuosina niin paljon kuraa päällensä, että haluan nyt kertoa oman kokemukseni:

Aloitin viime vuoden alussa painokevennetyt kävelyharjoitukset Ortonin AlterG-matolla. Harjoitukset olivat hyvässä vauhdissa kun Kela yllättäen ilmoitti kesäkuussa, että kävelyharjoitukset loppuvat vuoden lopussa. Syynä oli yksinkertaisesti se, että Orton ei ole enää Kelan palveluntuottaja. Fysioterapeuttini tekee tosin työtä aivan eri yrityksessä kuin Orton, mutta painokevennettyä kävelyä varten käytämme Ortonin tiloissa olevaa AlterG-mattoa, joka on tällä hetkellä ainoa käytettävissämme oleva laite pääkaupunkiseudulla.

Kela tuntui olevan päätöksessään hyvin ehdoton, eikä asia viime kesänä edennyt suuntaan, eikä toiseen kun yritin sitä selvittää. Emme kuitenkaan antaneet asian häiritä, vaan teimme täysillä harjoituksia. Kun loppuvuodesta oli aika antaa kuntoutuspalaute, kirjasimme siihen yksityiskohtaisesti, miten kävelyharjoitukset olivat edenneet. Kirjoitin hakemukseeni selkeästi, miten hyödyin harjoituksista ja hain harjoituksille jatkoa, vaikka virkailijat olivat ilmoittaneet minulle ja fysioterapeutille, ettei AlterG-kävelyharjoitukset Ortonissa jatku vuodenvaihteen jälkeen. Minulla oli kuitenkin tunne, että harjoitusten on jatkuttava ja nimenomaan painokevennettynä kävelynä AlterG-matolla, sillä se on tehokkain ja minun tapauksessani ainoa kuntoutusmuoto vahvistaa liikunnan avulla hermoratoja. Kun Kelan lääkäri puolsi harjoitusten jatkamista asia oli selvä.

Mitä tästä opimme? Kelakin saattaa pyörtää päätöksensä positiivisessa mielessä, jos perusteet ovat hyvät. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana minulla on ollut vain kerran tunne, että Kelan virkailija yritti tulla puhelinlankoja pitkin minua henkilökohtaisesti uhkailemaan. Erityisesti näissä tilanteissa maltti on valttia. Ei koskaan pitäisi antaa itsensä provosoitua. Asioiden etenemistä edistää se, että hahmottaa kokonaisuuden ja pitäytyy tiukasti tosiasioissa.

Jokaisella on oikeus odottaa byrokraateilta terveen järjen käyttöä, vaikka joskus tuntuu, että virkailijoilta on järjen käyttö kielletty. Tämä johtuu kenties siitä, että rivivirkailijoiden on määrä toimeenpanna esimiestensä laatimia säännöksiä ja päätöksiä. Siinä korostuu enemmän sisälukutaito kuin itsenäinen ajattelu. Virkailijoiden pitäisi kuitenkin pystyä myös ajattelemaan milloin ja mitä sääntöä ja määräystä on tarkoituksenmukaista kulloinkin soveltaa, jotta toiminnan tavoite toteutuu, sillä sehän on kokonaisuuden kannalta kuitenkin tärkein asia.

Päättäjät ovat monessa suhteessa rapauttaneet systeemin ja joillekin hyvinvointipalvelut ovat pelkästään keino kartuttaa henkilökohtaista varallisuutta. Uskon kuitenkin, että Kela yrittää mahdollisuuksiensa rajoissa toteuttaa alkuperäistä tarkoitustaan, eli pitää yllä kansan hyvinvointia, mitä varten laitos on perustettu. Pidän tämän mielessäni kävelyharjoituksia tehdessäni.

 

5-4-3-2-1-Share

Numerologia ja gematria ovat oppijärjestelmiä, jotka perustuvat käsitykseen, että samoin kuin värit ovat eri taajuuksilla värähtelevää valoa, myös numerot ja kirjaimet (muodot) ovat eri taajuuksilla värähtelevää energiaa. Tähän perustuu ajatus Raamatun esittämästä pedon luvusta 666, joka liitetään saatanaan ja elämää tuhoaviin voimiin.

Gematria on kehittynyt heprean ja kreikan kielistä, jossa jokaisella kirjaimella on myös numeerinen arvo. Sanan alkuperän sanotaan olevan kreikankielisessä sanassa γεωμετρία, geōmetriā (geometry), mutta jotkut tutkijat pitävät sen alkuperänä kreikankielistä sanaa γραμματεια, grammateia (knowledge of writing). Joka tapauksessa kyse on muotokielestä, josta selkein esimerkki on pyhä geometria (Platonic Solids, Sacred Geometry).

Muinaiset kreikkalaiset ja kaikki vanhan perinteen filosofit korostivat geometrian ja numeroiden merkitystä. Heidän mukaansa numeeriset tutkimukset filosofisesti ohjattuina, johdattavat mielen abstraktin järjestyksen maailmaan ja kohti ymmärryksen tilaa, jota kreikkalaiset kutsuivat sanalla nous (νοῦς or νόος, ’jumalallinen ymmärrys’). Tämä ymmärrys käsitettiin tilana, johon nykyisin viitataan sanalla intuitio.

Heprean ja kreikan kielen kirjainten numeerisista arvoista on kehitetty englannin kielen gematria, latinalaisten aakkosten numeeriset arvot. Muitakin numerologian laskentamalleja on, mutta keskityn tässä lähimpänä kristillistä perinnettä olevaan gematriaan. Englannin gematriassa jokaisella aakkosella on arvo 6 kerrottuna aakkosen numerojärjestyksellä aakkosjärjestyksessä. Siten esim. kirjaimen U numeerinen arvo on 6*21=126.

En tiedä, miten on päädytty laskentakaavaan, että jokaisella aakkosella on kerroin 6. Sekä hebrean, että kreikan kielissä nimellä Jeesus on numeerinen arvo 888. Jos kerroin olisi 12, mitä pidetään universumin luonnollisena jaotteluna, myös englannin kielen gematriassa nimen Jeesus numeerinen arvo olisi 888.

Numero 8 liitetään yltäkylläisyyteen ja vaurauteen. Numeroon 888 sisältyy kaikki yksinumeroiset parilliset luvut 2,4,6 ja 8. Kiinalaisilla numeroon 8 on lähestulkoon pakkomielteinen suhde. Numerossa 8 on kaksi täydellistä ympyrää toistensa päällä. Yläpuolinen ympyrä on yhteytemme hengelliseen todellisuuteen, jossa kaikki on täydellistä. Alapuolinen ympyrä muistuttaa meitä siitä, että olemme inhimillisiä kokemuksia omaavia henkiolentoja.

Kertoimella 6 nimellä Jeesus on englanninkielen gematriassa arvo 444. Myös Lucifer on numeeriselta arvoltaan 444. Dynamo on 432. Kun ajatellaan äänitaajuuksia, 432 Hz resonoi suoraan universumin kanssa.

Jeesus Kristus ja Pyhä Henki (Jesus Christ, Holy Spirit) antavat molemmat englannin kielessä arvoksi 906. Numero 9 värähtelee äärettömyyden ja ikuisuuden kanssa. Nolla vahvistaa sitä ympäröivien numeroiden värähtelyä, mutta se on myös alfa ja omega, alku ja loppu, joka tarkoittaa jumalallista luomisvoimaa. Siinä on samanaikaisesti ykseys ja kokonaisuus, eheys. Numero 6 värähtelee rauhan ja tasapainon, samoin kuin vastuuntunnon, rehellisyyden ja lahjomattomuuden kanssa. Se on yhteydessä vanhemmuuteen, kotiin ja perheeseen. Se innoittaa meidät suojelemaan, opettamaan ja kasvattamaan toinen toisiamme. Numero 6 herättää tunteen syvyyden, uhrautuvuuden ja empaattisuuden.

Numeroiden tulkintoja voi etsiä internetistä hakusanalla mestarinumero tai enkelinumero (master number, angel number). Numeroiden tulkinta on oma taiteenlajinsa, mutta oleellista on se, että numerot ja kirjaimet ovat energiaa, jolla oma värähtelynsä. Puhuttaessa Jeesuksesta se synnyttää tietynlaista energiaa.

Kun Jeesus kehotti ihmisiä rukoilemaan nimeensä, uskon, ettei Hän niinkään tarkoittanut verbaalista ilmaisua, vaan tunnetta, joka on sähkömagneettista energiaa. Se oli meille kehotus tulla osaksi Häntä, omaksua Hänen mielentilansa, Kristustietoisuus ja rakkauden korkea värähtelytaajuus.

Jeesus sanoi, että kukaan ei tule Isän luokse kuin Hänen kauttaan. Siis Kristustietoisuudessa. Ihmiset voivat pettää sanoillaan ja teeskennellä tunteitakin. Sillä voi saavuttaa lyhytaikaisia voittoja, mutta näin tehdessään ihmiset pettävät ennen kaikkea itseään. Kulissit sortuvat ennemmin tai myöhemmin.

Kun tulin uskoon veljeni kertoi minulle, että monet ihmiset käyttävät Raamattua käsikirjanaan siten, että kun he avaavat sen summittaisesti jostakin kohtaa, heille avautuu kohta, joka puhuttelee heitä juuri senhetkisessä tilanteessa. Kokeilin itse heti tätä metodia. Nämä ovat ensimmäiset jakeet, jotka luin Raamatusta uskoon tultuani:

»Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.
»Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka.» (Matteus 7:24-27)

 

Lue myös:

A Matter of Truth.com: Gematria and 666
English Gematria Calculators
sonicgeometry.com

Sami Rautavuori: Luonnollinen värähtelytaajuus elämäntehtävänä

Videot:

You are Creators: The Secrets of Frequency and Vibration
Gregg Braden: Vibration
Eric Rankin: Sonic Geometry – The Language of Frequency and Form
Eric Rankin: Sonic Geometry 2 : Communicating with the Universe in 432hz

 

5-4-3-2-1-Share

 

Meillä on edessämme maasian vuosi (5.2.2019 – 24.1.2020). Sika eläimenä on ollut Kiinassa niin tärkeä, että kotia ja perhettä merkitsevässä kirjainmerkissä on sika katon alla (sika = 豬, koti,perhe = 家). Itse olen maasika vuodelta 1959 ja tunnen, että tuleva vuosi tulee olemaan minun vuoteni. Tähän ei viittaa pelkästään tunne sisälläni, vaan myös menneet vuosikymmenet. Kaikki sian vuodet – 1971, 1983, 1995 ja 2007 – ovat olleet käännekohtia elämässäni.

Ne eivät ole olleet virstanpylväitä siinä mielessä, että olisin sian vuonna saavuttanut erityistä menestystä, vaan ne ovat olleet käännekohtia, jolloin henkinen kasvu ja itsenäisyyteni on ottanut uuden suunnan.

Kun sian vuosi alkoi vuonna 1971 olin 11 vuoden ikäinen. Äitini oli kuollut muutama kuukausi aiemmin ja olin sisarusteni kanssa muuttanut sijaiskotiin. Kun minulla ei ollut vanhempia tunsin olevani joka suhteessa itse vastuussa teoistani. Lapsena ja varhaisnuoruuden vuosina en voinut koskaan heittäytyä tilanteisiin ja antaa virran viedä. Halusin pitää tiukasti ohjat käsissäni.

Kun aloitin ensimmäisen rakkaussuhteeni tämä tiukka itsekontrolli aiheutti valtavan sisäisen ristiriidan, joka johti sairastumiseeni ja suhteen päättymiseen. Vaikea fyysinen vammani pakotti minut katsomaan itseäni ja koko maailmaa uudesta näkökulmasta. Itsenäisyyden ja vastuun tunne vahvistuivat ja 1983 sian vuonna muutin ensimmäiseen omaan asuntoon, jossa pystyin toteuttamaan ominta itseäni. Pian tämän jälkeen tulin uskoon ja Raamatun opeista tuli peruskallioni.

Uskoontuloni eheytti minut sisäisesti. Minua ympäröi hunajainen, käsinkosketeltava rakkauden energia. Olin kuin pilvessä eli huumeessa. Tunsin leijuvani. Ihmiset kokevat jotakin samankaltaista rakastuessaan. En enää nähnyt maailmaa ja muita ihmisiä uhkana, vaan ihmiset olivat enemmän tai vähemmän eksyneitä lampaita. Minulla oli vastuu ennen kaikkea itsestäni, mutta uudet oivallukseni saivat minut näkemään oman vastuuni ihmiskuntaa kohtaan. Aiemmin olin enemmän tai vähemmän tuuliajolla, enkä tuntenut pystyväni merkittävästi parantamaan tilannettani. Uuden asenteeni ansiosta kohdensin energiani elämäni tietoiseen johtamiseen.

Ihmissuhteeni paranivat (paitsi veljeeni, jonka ansiosta tulin uskoon, mutta se on toinen tarina). Katkolla ollut ystävyyssuhteeni Andrén kanssa sai uutta tuulta. Noin vuosi uskoontuloni jälkeen puheeni parani spontaanisti (kirjoitan siitä artikkelissa ”Muuntuva maailma”). Kun pystyin keskustelemaan ihmisten kanssa aloitin opintoni: ensin kansanopistossa Suomessa, sitten Tanskassa ja Saksassa. 1987 pääsin yliopistoon lukemaan saksaa pääaineena. Toinen lukuvuosi toi ohjelmaani kiinan kielen. Sain sähköpyörätuolin voidakseni siirtyä nopeammin paikasta toiseen.

Goethe-instituutissa sain tietää saksalaisesta yliopistosta, jossa oli suomenkielinen saksan kielen kääntäjänkoulutusohjelma. Sen lisäksi yliopisto koulutti kiinan kielen kääntäjiä. En epäröinyt hetkeäkään hakiessani koulutukseen. Kielenkääntäjä oli toiveammattini jo ennen vammautumistani. Ainut ongelma oli raha, mutta uskoin, että opiskelupaikan saatuani myös opintojen rahoitus tulisi järjestymään tavalla tai toisella.

Kaikki sujui kutakuinkin suunnitelmien mukaan. André oli korvaamaton apu asettuessani Saksaan asumaan. Ystävyytemme oli minulle kuitenkin kuin piikki lihassa, sillä olin vuosien kuluessa huomannut, ettei meillä ollut todellista yhteyttä toisiimme. André korosti sitä, että olimme ”vain ystäviä”, mutta raja oli häilyvä. Olin antanut itseni kasvaa henkisesti häneen kiinni. Osa minusta halusi uskoa ihannekuvaan, jonka olin synnyttänyt Andrésta romanttisen suhteemme aikana. Osa halusi käyttää tervettä järkeä ja kehoitti minua lähtemään suhteesta hyvän sään aikana.

Suhteeni Andrén kanssa oli minulle kuin addiktio, josta en päässyt eroon vaikka kuinka yritin. Toivoin kaikessa hiljaisuudessa hänen löytävän elämänkumppanin, jonka jälkeen ystävyytemme kuivuisi kokoon.

Toiveestani huolimatta olin järkyttynyt kun André esitteli minulle naisystävänsä sian vuonna 1995. Ainut asia, jonka hänestä muistan on, kun hän ensimmäisen kerran tavatessamme selitti, kuinka hassuja ulkomaalaiset ovat kun he yrittävät huonolla kielitaidolla sönköttää: ”Minä puolalainen, minä puolalainen.” ”Minä suomalainen, minä suomalainen”, sanoin kuivasti.

Andrén tuleva vaimo oli silmissäni luotaantyöntävä. Minulla ei ollut pienintäkään halua tutustua häneen. Tämä järkytys rikkoi välini Andrén kanssa kertakaikkisesti, mikä oli kokonaisuutta ajatellen vain hyvä asia. Minulta kesti kuitenkin monta vuotta löytää uusi tasapaino.

Sian vuonna 2007 muutin uuteen, isompaan asuntoon. Olin melkein 10 vuotta aikaisemmin saanut opintoni päätökseen ja tein käännöstöitä oman toiminimen puitteissa. Muutto ei ollut pelkästään aineellinen, fyysiseen maailmaan liittyvä asia, vaan se oli minulle henkinen kokemus. Tuntui, että uusi, valoisa tila laajensi tietoisuuttani. Pian muuton jälkeen katsoin elokuvan Zeitgeist, mikä vei henkisen kehitykseni uusille urille, vaikka elokuva itsessään oli äärimmäisen ahdistava. Minulla ei ollut sitoumuksia ja pidäkkeitä, jotka estivät minua ajattelemasta itsenäisesti. Se antoi uudenlaisen vapauden tunteen.

Luomme itse oman todellisuutemme

Vuonna 2012 katsoin Vetovoiman lakia käsittelevän Secret-elokuvan. Aloin tietoisesti kiinnittämään huomiota mahdollisuuteeni luoda todellisuuteni ajatusteni voimalla. Kiinnitin huomiota siihen, millaista energiaa olin kerännyt ympärilleni ja millaista energiaa loin parhaillaan.

Vein suuren osan omaisuudestani kierrätyskeskukseen. Mukaan lukien radioni, joka minulla oli tapana avata ensimmäiseksi joka aamu herättyäni. Se oli ongelma, sillä kuunnellessani päivän uutisia mielialani laski pohjalukemiin, mikä ei ollut mikään hyvä aloitus päivälle.

En ole kuunnellut vuosikausiin radiota, mutta televisiota olen katsellut. Olen ajatellut, että minun on nähtävä, miten maailma ja pimeyden voimat toimivat voidakseni tehdä valistuneita, ajan hermolla olevia päätelmiä asioista ja valita oman kantani. Viime kuukausina olen alkanut kyseenalaistamaan tätä käsitystä.

1980-luvulla minulla ei ollut televisiota lukuunottamatta lyhyttä ajanjaksoa, jolloin siskoni toi minulle televisionsa. Annoin sen hänelle takaisin, sillä koko aikana kun telkku oli käytössäni siellä ei ollut kuin yksi dokumentti, jota pidin katsomisen arvoisena.

Hankin oman TV:n kun älytelkkarit tulivat markkinoille ja pystyin katsomaan sieltä Youtube-videoita. Olen kuitenkin viime vuosina katsonut paljon myös erilaisia rikossarjoja. Nyt minua häiritsee niiden matalamielinen jälkimaku. Voisin käyttää aikani paremmin, jotta energianiatasoni nousisi. Siihen aion keskittyä tänä vuonna ja tulevaisuudessa.

Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne.” (Efes 5:18) Tästä oli kysymys kun 1980-luvulla uskoon tullessani tunsin olevani pilvessä. Energiatasoni, siis sen värähtelytaajuus, oli korkea.
 
Lue myös:

Uusi alku
On aika rehabilitoida ihmiskunta III
Muuntuva maailma

Videot:

Abba: Move On

 432Hz – The Deepest Healing | Let Go Of All Negative Energy
 

5-4-3-2-1-Share

Picking paper money out of shirt with banknote motifSen jälkeen kun joulun alla katsoin taikureiden ”yliluonnollisia” kykyjä käsittelevän videon (Magicians Prove A Spiritual World Exists) olen ollut täysin taikojen ja ihmeitten lumoissa. Lempitaikurini on Dynamo (Steven Frayne), joka ei ole rakentanut suurieleistä showta taikojensa ympärille, vaan joka kiertelee ympäri maailmaa ihmisten parissa esitellen taikojaan spontaanisti, venyttäen ajatuksemme rajoja. On joka kerta yhtä riemastuttavaa nähdä hänen poimivan paperirahan setelikuvioisesta paidasta, muuttavan kuivatun chilipaprikan tuoreeksi ja kulhollisen pippureita kärpäsiksi, seinälle maalatun linnun eläväksi linnuksi tai paperiperhoset eläviksi perhosiksi. Kaikki yhtä ällistyttävää kuin hänen kykynsä levitoida, teleportata, kävellä pystyseinää pitkin, veden päällä tai ikkunan läpi, kaataa kaloja tyhjästä ämpäristä, parantaa silmänräpäyksessä verta vuotava haava, taikoa kiwi-hedelmä sitruunan sisään, lukea ajatuksia jne.

Monien videoiden keskusteluissa toistuu joulun alla näkemäni videon väite siitä, että Dynamo pystyy näihin tekoihin vain siitä syystä, että hän on liittoutunut paholaisen kanssa. ”Älkää menkö tähän halpaan!” monet varoittelevat.

Monissa yhteyksissä kuulee kuitenkin sanottavan, että paholaisella ja pimeyden voimilla ei itsellään ole luomisvoimaa. Ne manipuloivat ihmisen energiakenttää yrittäen saada ihmiset pelkäämään ja pysymään samalla värähtelytaajuudella kuin ne itse ovat. Tällöin ihmisten kokemusmaailma on rajoittunut viiden aistielimen varaan ja kyseisten pimeyden voimien on helppo manipuloida ihmisiä toteuttamaan omia päämääriään. Monissa yhteyksissä on myös esitetty, että helpoin tapa päästä eroon näiden parasiittisten pimeyden voimien vaikutuksesta on, että ihmiset nostavat omaa värähtelytaajuuttaan.

Demoneilla ei ole minkäänlaista vaikutusta meihin, ellemme itse kutsu niitä elämäämme. Vihoviimeisin asia on alkaa niitä pelkäämään, sillä samalla kutsumme ne luoksemme. Pimeyden voimat ovat myös vetovoiman lain alaisia ja niiden on toimittava samojen sääntöjen mukaan kuin muidenkin. On sama, haluammeko jotain vai keskitämmekö energiamme epämiellyttävien asioiden pois ajamiseen. Asiat, joita ajattelemme muuttuvat todellisuudeksi.

Kun pidämme tämän mielessämme tuntuu siltä, että joulun alla näkemäni videon varsinainen valhe on, että ihmiset tarvitsevat demonien avustusta voidakseen tehdä ihmeitä. Olisi varmasti joka suhteessa parempi, että kaikki ihmiset päivittäisivät käsityksensä uudelle vuosituhannelle, eivätkä takertuisi ikivanhoihin demonikäsityksiin.

Ihmiskunnan ihmeidentäyteinen tulevaisuus

Dynamo halusi varhaisesta lapsuudestaan asti luoda maailman, jossa kaikki olisi hänelle mahdollista. Uusimpien fysiikan ja henkimaailman tutkimusten mukaan kvanttikentässä (Divine Matrix) kaikki on mahdollista. Minun silmissäni Dynamon taiat ja ihmeet ovat osoitus hänen kyvystään muuttaa ajatuksensa todellisuudeksi. Hän on oppinut käyttämään hyväkseen kvanttikentän voimia, toisin sanoen hän on oppinut kielen, jolla kvanttikenttä toimii. Abrahamin mukaan kyse on yksinkertaisesti keskittyneestä energian kohdentamisesta.

Dynamo oppi jo lapsena, että elämässä kaikelle on syynsä, mitään ei tapahdu sattumanvaraisesti. Tapahtumien virta on loputon määrä yhteensattumia, jossa asiat loksahtavat kohdalleen vetovoiman lain mukaisesti. Nikola Tesla sanoi: ”Sinä päivänä, kun tiede alkaa tutkia aineettomia ilmiöitä, se edistyy yhdessä vuosikymmenessä enemmän kuin kaikkina aikaisempina olemassaolonsa vuosisatoina.”  (The day science begins to study non-physical phenomena, it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of its existence.)

Kvanttifyysikoiden ratkaisematon mysteeri tällä hetkellä liittyy atomia pienempien hiukkasten, kuten protonien, neutronien ja elektronien käyttäytymiseen. Ne eivät toimi ollenkaan perinteisten fysiikan lakien mukaan, vaan ovat täysin arvaamattomia. Joissakin tilanteissa ne osoittavat aalto-ominaisuutensa, joissakin tilanteissa ne ovat partikkeleita. Ne saattavat olla useassa paikassa samanaikaisesti, kulkea seinän läpi ja säilyttää yhteyden toisiinsa.

Vaikka kvanttiteoria turhauttaa tiedemiehiä, insinöörit ovat puutteellisista käsityksistä huolimatta pystyneet kehittämään teknisiä sovelluksia ja mitä mielikuvituksellisimpia laitteita ja mittareita, mikä on ihme sinänsä. Heillä on omat kaavansa ja reseptinsä, mutta kvanttiteorian osalta tiedemiesten toiminta on osaltaan vielä hakuammuntaa. Haluaisin, että he keskittäisivät tutkimustyönsä taikureiden toimintaan, mikä olisi heille ehtymätön tutkimuskenttä.

Viime vuosikymmeninä yhä useammat ihmiset ovat luopuneet lasten hankkimisesta sen vuoksi, että ihmiskunnan tulevaisuus on oletettavasti hyvin synkkä, eikä maailma pysty enää ylläpitämään elämää entiseen malliin. Tähän asti lapsia ei kuitenkaan ole laajemmassa mittakaavassa kasvatettu luottamaan sisäisiin voimiinsa niin, että heillä olisi valmiudet luoda maailma, jossa he voivat toteuttaa ominta itseään ja missä kaikki on heille mahdollista. Oikeanlaisella kasvatuksella ja koulutuksella tämä on mahdollista, kuten Dynamo on osoittanut.

Nikola Tesla sanoi: ”Aivoni ovat vain vastaanotin. Universumissa on olemassa ydin, josta me saamme tietoa, voimaa ja inspiraatiota. Minä en ole paneutunut tämän ytimen salaisuuksiin, mutta minä tiedän, että se on olemassa.” (My brain is only a receiver, in the Universe there is a core from which we obtain knowledge, strength and inspiration. I have not penetrated into the secrets of this core, but I know that it exists.)

Tämä ”universumin ydin” on ollut vuosisatoja, ellei tuhansia uskontojen ytimessä. Egokeskeiset ihmiset ovat kuitenkin hämärtäneet, ellei suorastaan vääristäneet uskontojen hengellisen sanoman kaavamaisilla opinkappaleillaan. Ihmisten käsityksissä henkimaailmasta korostuvat demonit ja pimeyden voimat. Nykyisin tunnustautuminen Jeesukseen uskovaksi kristityksi on varma keino saada ihmiset ajattelemaan, että olet menettänyt arvostelukykysi. Joissakin piireissä jopa saatananpalvonta on järkevämpää ja hyväksyttävämpää kuin uskominen Raamatun evankeliumeihin.

Ihmisillä alkaa kuitenkin olla kaikki tieto, jolla henkimaailman asioitakin voi lähestyä rationaalisesti. Uusi informaatio antaa ihmiskunnalle täysin uudenlaiset tulevaisuudennäkymät. Jälkipolvet luovat itse oman taianomaisen tulevaisuutensa, jollaiseen aikaisemmilla sukupolvilla ei ole ollut kykyä.

 

Lue myös:

Bruce Lipton: Embracing the Immaterial Universe
Stephen Ornes: The quantum world is mind-bogglingly weird

Videot:

Dynamo – Magician Impossible
Dynamo – Magician Impossible – Best magic tricks 2014
“Magicians” Prove A Spiritual World Exists

John Lewis: Encountering the Supernatural
Your Youniverse: Hidden Teachings of the Bible That Explain Manifestation, Consciousness & Oneness
Gregg Braden: The Language of the Divine Matrix
Gregg Braden: On Ether Field, Higgs Field and Divine Matrix

Gaia: Connecting With Universal Consciousness

Universe Inside You: The Akashic Records – Unlimited Universal Knowledge
Universe Inside You: Psychic Abilities Everyone Can Unlock
Universe Inside You: Your Mind Can Transform Your Body and Cure Everything

Abraham Hicks | possessions, demons and witchcraft
Abraham Hicks ~ The Truth About Evil Entities

 

5-4-3-2-1-Share
1234...10...
5-4-3-2-1-Share