Ajatuksen siivin

Rainbow Bridge

Lauantaina 29.6.2019 Helsingissä järjestettiin Pride-tapahtuma ja lähes 100 000 ihmistä marssi rakkauden hengessä sateenkaaren väreissä. Ystäväni lähetti minulle Jorma Uotisen esittämän ja Sirkka-Liisa Sassin sanoittaman laulun Toive kaikilla sama, joka kertoo ihmisen rakkaudenkaipuusta.

Kun luin Raamatun 1980-luvun alussa minulla jäi mieleen sana, joka kehotti ihmisiä muistamaan Jumalaa aina kun he näkevät sateenkaaren taivaalla. Minulle syntyy mielleyhtymä sateenkaareen kun näen sateenkaarilippujen liehuvan. Sateenkaari muistuttaa minua Jumalan rakkaudesta ja rakkaudestani Jumalaan. Se on keskeytymätön yhteys universumin tietoisuuteen. Minun ei tarvitse ”toivoa olevani jonkun rakastama” ja etsiä hyväksyntää maailmasta. Kun minulla on yhteys sisäiseen olentooni ja navigaattoriini, todelliseen itseeni se synnyttää perusturvallisuuden tunteen, mikä on valtava kilpailuetu missä tahansa. Olen kotona myös vieraalla maaperällä mukavuusalueeni ulkopuolella.

Toive kaikilla sama (lyrics)

Ihmisellä on kasvot
silmät, korvat, nenä ja suu
kädet, jalat ja ruumis
joskus jotain näistä puuttuu

Monta väriä, luontoa, kieltä
monta kokoa, muotoa, mieltä
Mutta toive kaikilla sama
olla jonkun rakastama
Mutta toive kaikilla sama
olla jonkun rakastama

Ihmisiä on kahta
miehiä ja naisia
poikia ja tyttöjä
ja jotkut siltä väliltä

Monta väriä, luontoa, kieltä
monta kokoa, muotoa, mieltä
Mutta toive kaikilla sama
olla jonkun rakastama
Mutta toive kaikilla sama
olla jonkun rakastama

Ihmisiä on aina
köyhiä ja rikkaita
sairaita ja terveitä
ja monet siltä väliltä

Monta väriä, luontoa, kieltä
Monta kokoa, muotoa, mieltä
Mutta toive kaikilla sama
olla jonkun rakastama
Mutta toive kaikilla sama
olla jonkun rakastama

Ihmisiä on meitä
nuoria ja vanhoja
päältä vanha voi olla
nuorta nuorempi sisältä

Monta väriä, luontoa, kieltä
Monta kokoa, muotoa, mieltä
Mutta toive kaikilla sama
olla jonkun rakastama
Mutta toive kaikilla sama
olla jonkun rakastama

 
Video:

Jorma Uotinen: Toive kaikilla sama

 

5-4-3-2-1-Share


AutoTranslate

 
Objektiiviset faktat ja logiikan säännöt vaikuttavat ihmisten elämässä vähemmän kuin hyvät tarinat, jotka määrittävät ja ohjaavat elämäämme. Ihmiset soveltavat logiikan sääntöjä kuitenkin henkilökohtaisessa elämässään. Meistä tulee ajatustemme ja tapojemme vankeja. Pidämme omaa ennakoitavuuttamme ja hyvää mainetta luotettavuutena. Kaikki haluavat olla luotettavia tai ainakin antaa itsestään luotettavan kuvan. Tärkeintä tässä suhteessa on se, että pystymme osoittamaan vuosikymmenten aikaisen johdonmukaisuutemme toiminnassamme. Meidän on pitäydyttävä tarinoissa, jotka meidät on ehdollistettu uskomaan. Siis johdonmukaisuus virallisen totuuden näkökulmasta on tärkeää riippumatta siitä, kuinka valheellisia tarinat ovat.

Kun olin varhaisessa teini-iässä vanhin veljeni antoi minulle eräänä jouluna lahjaksi Erich Fromm’in, (1900-1980, saksalais-amerikkalainen psykoanalyyttisen opin kehittäjä, humanistifilosofi) kirjan ”Pako vapaudesta”. En silloin tuntenut olevani kyllin kypsä voidakseni analysoida syvältä luotaavia sosiaalipsykologisia ongelmia, mutta jo kirjan otsikko itsessään oli puhutteleva. Säilytin kirjaa vuosikymmenten ajan odottaen tilaisuutta, joka innoittaisi minua lukemaan kirjan. Luovuin kirjasta vasta vuonna 2012, kun vein turhat tavarani kierrätyskeskukseen ja tunsin, että minulla oli itselläni sisälläni tieto, josta Erich Fromm kirjoitti.

En siis tunne kirjan ”Pako vapaudesta” sisältöä tarkemmin, mutta uskon sen liittyvän tähän. On paradoksaalista, että ollessamme uskollisia egolle, sen ajatustottumuksille ja toimintamalleille, etäännymme itsestämme ja toisistamme. Alamme toistamaan käsityksiä ja uskomuksia, jotka ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle vuosisatojen aikana. Tuudittaudumme uneen, joka antaa meille turvallisuuden tunteen, mutta tekee meistä samalla ajatustemme ja tapojemme vankeja. Yrjö Kallinen (1886-1976, opetusneuvos, rauhanaatteen puolestapuhuja, puolustusministeri) puhuu tästä haastattelussa ”Olemmeko unessa”, jonka hän antoi Suomen YK-liiton pääsihteerille Hilkka Pietilälle vuonna 1971. Kallisen mielestä vapautuminen aikakausien ajatusvirroista ja ympäristön ajatustottumuksista on ihmisen vaikein ponnistus.

Vapautumisen edellytys on edellä kuvatun asiantilan tiedostaminen. Siis herääminen siihen, että olen ajatusteni ja tapojeni vanki. Meidän täytyy tunnistaa, että olemme vaipuneet väärään turvallisuuden tunteeseen. Internet ja media on täynnä tarinoita liberaali-globalisti-kapitalistien ja maailmanhallitukseen pyrkivien tahojen yhteiskuntia rapauttavasta vaikutuksesta ja moraalittomuudesta. Valitetaan, että demokratia ei toimi, rahaa luodaan tyhjästä ja päättävät elimet ovat täysin korruptoituneita. Vaalit ovat suuri teatteri, jolla harhautetaan kansalaiset luulemaan, että heillä olisi jonkinlainen vaikutusmahdollisuus asioihin. Todellisuudessa kaikki on päätetty hämärissä kabineteissa paljon ennen vaaleja.

Näiden asioiden tiedostaminen on tietysti tärkeää. Paljastukset ovat kuitenkin usein niin musertavia, että voimattomuuden tunne saa ihmiset takertumaan entistä kiivaammin käsityksiinsä ja uskomuksiinsa. Monen mielestä väärä turvallisuuden tunne on parempi kuin täydellinen epätietoisuus siitä, miten omaa ja muiden tilannetta voi parantaa.

Totuus reaalimaailmassa

Maailma on nykypäivänä monessa suhteessa umpikujassa. Uskon kuitenkin, että ihmiset ovat itse ajatuksillaan ja toiminnallaan vaikuttaneet siihen, miten asiat ovat kehittyneet. Myös ensimmäinen ja toinen maailmansota olivat ihmisten ajatusten ja tekojen seuraus. Eikä pelkästään negatiivisessa mielessä. Joillekin sodat olivat unelmien täyttymys. Yrjö Kallinen puhuu myös tästä videolla ”Olemmeko unessa ”. Hän sanoo, että 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa miljoonien nuorten miesten korkein ihanne oli kuolla sankarina ”kunnian kentillä” mottona: ”Kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä urhona kaadut…” Tätä laulua pikkupojat Suomessakin lauloivat rinta rottingilla vielä 1960-luvulla. Kallinen lainaa erään 1880-luvulla eläneen ranskalaiseen aristokraattiin kuuluvan nuoren miehen kirjettä äidilleen: ”Minä tokko rohkenen rukoilla Jumalalta niin suurta armoa omalle kohdalleni, että Herra Kaikkivaltias sallisi todellisen sodan syttyvän vielä minun elinaikanani ja minun osallistuvan siihen.”

Oman yhteisön ja omien arvojen puolustaminen on tietysti elinehtomme, mutta suursotien taustalla on yleensä aivan muut motiivit kuin arvojen puolustaminen. Joidenkin tahojen intressissä on vuosisatojen ajan ollut aivopestä ihmiset uskomaan mielettömyyksiä. Heille nuorten miesten kuoleminen sodassa ja siten vääräuskoisten lisääntymisen ehkäisy on ollut yksinkertaisesti kuin karjan harventamista. Kukaan ihminen ei kuitenkaan voi syyttää tilanteestaan ketään toista. Ei Illuminatia tai kuvitteellisten tarinoiden sepittäjiä, joiden tavoite on ollut edistää omia päämääriäään. Kuinka mielekästä on syyttää saalistajia siitä, että ne tappavat muita eläimiä elääkseen?

Halutessamme muutosta kaikki huomiomme on suuntautunut ulkomaailmaan ja pyrimme muuttamaan vallitsevia olosuhteita. Kuitenkin me pystymme muuttamaan ainoastaan omaa ajatteluamme ja omia asenteitamme, käsityksiämme ja uskomuksiamme. Se, että ihmiset on ollut helppo saada uskomaan mitä tahansa mielettömyyksiä, jonka seurauksena he kulkevat kuin sopulilauma omaa tuhoaan kohti, johtuu heidän mieltymyksestään kuunnella egoaan ja halustaan miellyttää toisia. Harva uskaltaa ottaa itseään niskasta kiinni ja pakottaa itsensä katsomaan totuutta silmiin riippumatta siitä, kuinka epämiellyttävältä se tuntuu. Vaipuminen väärään turvallisuuden tunteeseen on jokaisen oma päätös.

Totuus sydämessämme

Huolimatta siitä, että suuri, ellei suurin osa maailman väestöstä elää täydellisen harhautuksen vallassa ja tietyt tahot yrittävät kaikin keinoin estää totuudellisen informaation levitystä, totuus on jatkuvasti läsnä. Kun puhutaan ’totuuden jälkeisestä ajasta’ sen voi tulkita myös niin, että se on elämää sen jälkeen kun olemme heränneet totuuteen. Yhä useammat ihmiset maailmassa kokevat henkisen heräämisen ja alkavat tietoisesti johtamaan elämäänsä sisäisen johdatuksensa mukaan.

Itselläni varsinainen herääminen alkoi kun katsoin dokumentit Zeitgeist ja the Secret (Ajan Henki, Salaisuus). The Secret-elokuva viritti antennini joka suuntaan, mutta vaikka olin 100% samaa mieltä asioista, joita elokuva käsitteli, elokuvan sanoma oli mielestäni täysin väärä. Ymmärsin asian liittyvän tunteisiin, ja nimenomaan hyviin tunteisiin, joiden merkitystä elokuva korosti. Olen elämäni aikana nähnyt monen monituiset kerrat kuinka vääriä signaaleja tunteet voivat antaa. Emme myöskään voi ohittaa tosiasiaa, että opimme eniten negatiivisista tunteista ja kokemuksista. Olen näihin päiviin asti pohtinut elokuvan synnyttämää dilemmaa pääsemättä ongelman ytimeen.

Pari viikkoa sitten näin Youtube-videon, jossa Mel Robbins, amerikkalainen TV-juontaja, kirjailija ja innostava puhuja kertoo videolla ”motivation is garbage” (innostaminen on höpöpuhetta), miksi ihmisten motivoiminen ei toimi. Hänen mielestään ongelma on siinä, että ihmiset odottavat ’oikeanlaisten’ tunteiden heräämistä voidakseen aloittaa elämänmuutoksen. On kuitenkin turha odottaa tunteiden heräämistä, sillä harvalla on kyky motivoida itseään ja toisia tekemään asioita, jotka tuntuvat vastenmielisiltä, mutta jotka ovat oman menestymisen kannalta ehdottoman tärkeitä.

Mel Robbins sanoo, että useimmat ihmiset tietävät, mitä heidän menestymisensä vaatii: pitämistä itsensä hyvässä vireessä, mikä tarkoittaa menemistä aikaisin nukkumaan ja nousemista aamulla aikaisin, kehon kunnon ja terveyden ylläpitämistä, ystävällisten ja arvostavien ihmissuhteiden ylläpitämistä myös henkilöihin, joista ei pidä, raha-asioista huolehtimista, uskallusta ilmaista ajatuksensa ja uskallusta tarttua tilaisuuksiinsa, mikä tarkoittaa kykyä itsensä patistamiseen ja jatkuvaan pakottamiseen pois omalta mukavuusalueelta. Toisin sanoen pakottaa itsensä tekemään asioita, jotka eivät miellytä. Mel Robbinsin sanoo, että ihmisten pitäisi (viimeistään) täysi-ikäisyyden saavuttaessaan alkaa itse kasvattamaan itseään.

Vaikka useimmat ihmiset tietävät, mitä heidän menestymisensä vaatii ja netissä on lukemattomasti blogeja ja itseapu ja tee-se-itse -sivustoja, jotka antavat yksityiskohtaisia ohjeita elämänhallintaan ihmiset sabotoivat oman menestyksensä vesittämällä itse omat hyvät ajatuksensa ja suunnitelmansa. Sen lisäksi, että intuitiivisesti tiedämme, mitä menestymisemme vaatii ja sisäinen olentomme, järjen ääni muistuttaa meitä tilaisuuden tullen tavoitteistamme, käymme jatkuvasti sisäistä keskustelua oman egomme kanssa. Ego tekee kaikkensa estääkseen meitä tekemästä mitään, mikä saattaa loukata itseämme ja ylpeyttämme. Se toimii kuin ylisuojeleva vanhempi, joka ei kolhujen pelossa anna lastensa tehdä mitään. Kuinka pääsemme ulos omasta päästämme, egomme ohjauksesta ja muutumme henkilöiksi, jotka eivät pelkästään puhu suunnitelmistaan, vaan ryhdymme toimimaan ajatustemme mukaan sisäisen olentomme ohjauksessa?

Viiden sekunnin sääntö

Juuri tähän ongelmaan Mel Robbins keksi ratkaisun kun hänen oma elämänsä oli raunioina. Ollessaan vähän päälle 40 hänen miehensä teki konkurssin ja he menettivät kaikki säästönsä. Hän oli itse käytännössä työtön kolmen lapsen äiti, avioeron partaalla, musertavan häpeän ja epätoivon tunnossa. Hän puudutti itsensä alkoholilla, eikä saanut innoitusta edes lapsistaan. Aamuisin herätyskellon soidessa hän painoi kerta toisensa jälkeen torkkuherätystä, sillä kuka haluaisi herätä siihen painajaiseen, johon hän oli ajautunut.

Eräänä yönä kun kaikki olivat jo nukkumassa ja hän aikoi sulkea telkkarin, siellä näytettiin kun Nasa valmistautui avaruusaluksen laukaisuun. Ennen laukaisua hän kuuli tutun 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Siinä samassa Mel Robbins sai biljoonan dollarin ajatuksen: Kellon soidessa aamuisin hän singahtaa sängystä kuin raketti ennen kuin ehtii ajatellakaan mitään! Ja niin hän teki. Ensimmäisenä…toisena…kolmantena…neljäntenä jne aamuna. Kikka toimi aina.

Alkaessaan tutkia miksi tämä yksinkertainen niksi toimii hän sai tietää, että miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät sitä itsensä mobilisointiin. Mel Robbins on ammatiltaan juristi ja hän uppoutui tutkimustyöhönsä yhtä syvälle kuin todistaessaan tuomareille oikeudessa. Henkilökohtaisten yhteyksiensä lisäksi hän perehtyi asiaa käsittelevään aivotutkimukseen.

Tutkimusten mukaan elämme viiden sekunnin aikaikkunan sisällä, minkä vuoksi Mel Robbins antoi itsemobilisointikikalleen nimen ”Viiden sekunnin sääntö” (The Five Second Rule). Tämä tarkoittaa sitä, että siirtyessämme päivittäin tilanteesta toiseen ja tehdessämme päätöksiä, jotka tuntuvat pieniltä ja merkityksettömiltä toimimme joko intuitiomme, sisäisen navigaattorimme ohjauksessa tai kuuntelemme omaa egoamme, ylisuojelevaa yliminäämme, joka ei salli meidän tehdä mitään, mikä saattaa aiheuttaa kolhuja ja vahingoittaa ylpeyttämme. Jos alamme neuvottelemaan oman egomme kanssa olemme tuomittu häviämään. Pienet, alunperin mitättömiltä tuntuvat päätökset alkavat vähitellen määrittää elämäämme.

Mobilisoimalla itsemme lähtölaskennan 5-4-3-2-1 avulla emme pelkästään tukahduta egomme ääntä. Samalla ajatuksemme siirtyvät aivoissa ajatustottumusten ja vanhojen toimintamallien alueelta etuotsalohkon alueelle, jolla on toimeenpanovalta. Se pystyy analysoimaan ristiriitaiset ajatukset, erottaa hyvän ja pahan, paremman ja parhaimman, saman ja erilaisen, toimintojen seuraukset tulevaisuudessa etc. Toisin sanoen se keskittää ajatuksemme ja energiamme toimintaan.

Ohjelmoi aivosi uudelleen

Viiden sekunnin 5-4-3-2-1 lähtölaskennan avulla voimme ohjelmoida aivomme uudelleen viisi sekuntia kerrallaan. Kun alamme toteuttamaan ominta itseämme voimme ohjelmoida aivojamme myös visualisoinnin avulla. Visualisointi on hyvin voimallinen keino omaksua uusia asioita, sillä siinä mahdollisuutemme ovat rajattomat. Tutkimukset osoittavat, että visualisointi ei ole vain hullunhauskaa päiväunissa elämistä. Aivot eivät pysty erottamaan, mikä on oikeasti tapahtunut meille ja mikä on oman mielemme suggeroimaa ajatusta. Siksi visualisointi muokkaa aivojamme samalla lailla kuin kokemuksemme reaalimaailmassa. Visualisointi on tavallaan kokemusta reaalimaailmassa.

Kun toimintamme ja ajatuksemme aktivoivat vetovoiman lain ja alamme vetää puoleemme asioita, joita haluamme, alamme todellisuudessa nähdä, mikä on mahdollista. Meidän ei tarvitse odottaa, että poliitikot järjestävät ihmisille vaikutusmahdollisuuden suoran demokratian hengessä, vaan voimme toteuttaa suoraa demokratiaa omassa elämässämme nyt heti, viisi sekuntia kerrallaan.
 
Lue myös:

Uusi alku
Pyhä Henki = Uusi maailmanjärjestys (NWO)

PDFDrive.com: The 5 Second Rule
Verkkokatu (KirjaKeskiviikko: Minna Saariniemi): The 5 Second Rule

Videot:

Mel Robbins: Follow Your Inner Guidance with the 5 Second Rule (Why Motivation is Garbage)
Mel Robbins: Reticular Activating System – Use Visualization to Reprogram Your Brain (The No.1 Habit Billionaires Run Daily)
Mel Robbins (TEDx talk): How to Stop Screwing Yourself Over (Lakkaa huijaamasta itseäsi, subtitles under the ’settings’-icon)

The Secret Trailer (Be prepared for a new era in humankind)
The Secret (first 20 minutes)

Yrjö Kallinen – Elämmekö Unessa (Are We Living in Asleep, English subtitles under the ’settings’-icon)

John Assaraf (interviewed by David Laroche): How to teach and train your brain to Get What You Really Want?
 

5-4-3-2-1-Share

Totuus tuuliajolla

Parempaa väkivaltaaKun olen kuullut maan suurimman päivälehden mainoksissa puhuttavan ”siirtymisestä totuuden jälkeiseen aikaan” olen pähkäillyt, mihin tämä suoraan viittaisi. Yleisesti ottaen sanonta viittaa olosuhteisiin, joissa objektiiviset faktat vaikuttavat yleiseen mielipiteeseen vähemmän kuin tunteisiin ja henkilökohtaisiin vakaumuksiin vetoaminen. Käytännössä sillä on yhtymäkohta uusiin journalistien ohjeisiin, jotka tulivat voimaan vuoden 2005 alussa. Ohjeet muuttuivat sallivampaan suuntaan eli ohjeet jättivät yksittäisille toimittajille enemmän harkinnanvaraa, miten on sopivaa kirjoittaa.

Vanhojen ohjeiden mukaan ”hyvän journalistisen tavan perustana on kansalaisen oikeus saada oikeita ja yleisesti merkittäviä tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan ympäristöstään”. Uusissa ohjeissa tämä tietojen oikeellisuuden ja merkittävyyden sekä totuuden vaatimus on jätetty pois. Nyt ”hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä”. Mainitaan kyllä, että ”journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen”. Jää arvailujen varaan, mitä se tarkoittaa yksittäisten toimittajien kohdalla, joiden totuus muuttuu tuulen mukaan.

***

Perjantaina 3.5.2019 vietettiin kansainvälistä lehdistönvapauden päivää, kuten joka vuosi.  Samalla se on myös sananvapauden päivä. Iltalehden vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi julkaisi pääkirjoituksen aiheeseen liittyen. Hän otsikoi artikkelinsa seuraavanlaisesti: Suomalaisten sananvapauden suurin uhka juuri nyt: Toiset suomalaiset

Artikkelissaan hän ilmaisee huolestuneisuutensa törkypalautteen määrästä, jota toimittajat joutuvat vastaanottamaan jatkuvasti. Hänen mielestään tiedonvälityksen vaara on se, etteivät toimittajat halua altistaa itseään moiselle ja alkavat varoa sanojaan. Samaten se voi johtaa siihen, että toimittajien on yhä vaikeampaa löytää kiistanalaiselle aiheelle haastateltavaa.

Lukiessani artikkelin saamaa palautetta mieleeni hiipi ajatus, että törkypalaute koskee agendajournalismia, jossa toimittajat levittävät virallisia totuuksia ottamatta huomioon asioiden todellista laitaa reaalimaailmassa. Onko käynyt niin, että kun journalistien uusien ohjeiden mukaan ”hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä”, mediatalot ja journalistit kuvittelevat, että ihmisillä on oikeus kuulla journalistien mielipiteitä? Ihmiset kuitenkin odottavat journalisteilta entiseen malliin puhtaasti tietoa, jotta he voivat itse muodostaa mahdollisimman objektiivisen ja totuudenmukaisen mielipiteen asioista. Näiden ajatusten valossa Erja Yläjärven artikkelin sanoma oli pelkistettynä se, että sananvapauden suurin uhka on, etteivät toimittajat saa vapaasti esittää mielipiteitään.

***

Elämme siis kirjaimellisesti totuuden jälkeistä aikaa, jolloin ihmiset eivät halua edes tunnustaa, että olisi olemassa mitään absoluuttista totuutta. Paitsi tietysti oma elämä ja omat oikeudet ja edut. Vapaissa demokratioissa kasvaneet ihmiset ovat muuttuneet (vauhti)sokeiksi ja elävät illuusiossa, että vapaa demokratia on yhteiskuntajärjestys, joka pysyy pystyssä itsestään ilman, että sitä tarvitsisi erityisesti ohjailla. Kuinka moni oikeasti tiedostaa, että vapauden säilyminen edellyttää meiltä sen absoluuttisen tosiasian tunnustamista, että jokainen on syntynyt tähän maailmaan vapaana yksilönä, mikä vaatii muiden hyvinvoinnin ja vapauden vaalimista?

Vapaan demokratian kaikki toimintaohjeet ja säännöt ovat johdettavissa kansalaisten vapauksiin ja niitä vastaaviin velvollisuuksiin. Ne pyrkivät vapauden lisäksi varmistamaan ihmisten tasa-arvoisen kohtelun kunkin lähtökohdat huomioon ottaen. Kokonaisuuden hahmottaminen ja mielekäs toiminta vaatii tervettä järkeä, joka pitää rakenteet koossa. Kun totuudelle viitataan kintaalla ja terve järki katoaa, seurauksena on hyvin ristiriitaisia mielipiteitä ja tavoitteita ilman perusteluja:

Sukupuolia ei ole, eikä tyttöjä saa kutsua tytöiksi, eikä poikia pojiksi, mutta sukupuolen vaihtaminen on ihmisoikeus. Sukupuolten ja kansalaisten tasa-arvo on kaiken A ja O, mutta tasa-arvolla ei ole väliä kun on kysymyksessä ”positiivinen syrjintä”. Näissä vaaleissa vihreät marssittivat eduskuntaan 17 naista ja kolme miestä. Naisten oikeuksien edistämiseksi tehdään töitä, ja naisvihamielisten kulttuurien esiinmarssia edisteään myös, jopa leimaamalla naisvihamielisyyden arvostelijat ”vihapuhujiksi”. Kaikki kulttuurit ovat samanarvoisia. Ei ole väliä sillä, muodostavatko kulttuurit järjestäytyneitä yhteiskuntia vai muodostuvatko ne keskenään taistelevista heimoista ja klaaneista, elävätkö ihmiset rauhanomaista rinnakkaiseloa vai katkovatko he vääräuskoisten päitä. Demokratiaa, suvaitsevuutta, mielipiteen vapautta ja tasavertaisuutta halutaan, mutta mielipiderikolliset eli vääräuskoiset eliminoidaan tai passitetaan vankilaan.

Jokainen hyvesäteilijä korostaa suvaitsevaisuuttaan etenkin sen jälkeen kun on antanut väärinajattelijoille lähtöpassit. Viimeisen kymmenen vuoden ajan julkisessa keskustelussa on painottunut se, kenen kanssa ei ole sopivaa tehdä yhteistyötä. Tämä ”väärämielisten” ulkopuolelle sulkeminen on sitä ”parempaa” (henkistä) väkivaltaa, jota tähän artikkeliin liittämässäni kuvassa osoitetaan näyttämällä keskaria. Näkevätkö silmäni oikein, että joukon keskellä on entinen presidenttimme Tarja Halonen?

Demokraattinen toiminta hakusessa

Aikaisemmin ristiriidat selkiytyivät demokraattisessa prosessissa, jossa erilaiset mielipiteet saivat tasa-arvoisesti kilpailla kannatuksesta eli käyttökelpoisuudestaan. Asioita ohjasi terve järki ja ihmiset pyrkivät löytämään mielekkäimmät ratkaisut ongelmiin yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Nyt jokainen toitottaa mielipiteitään ja subjektiivisia käsityksiään sen vuoksi, että ”mulla on oikeus”. Suvaitsevaisuuden nimissä jokaisen pitäisi nämä käsitykset hyväksyä huolimatta siitä, kuinka vahingollisia ne ovat yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Ennen vaaleja joukko vihervasemmiston ehdokkaita järjesti Kaisa-talossa avoimen poliittisen tilaisuuden ”Olisiko teillä hetki aikaa keskustella vihapuheesta”, josta he ilmoittivat Facebookissa. Ilja Janitskin, jonka tunnemme suorapuheisuudestaan ja räväköistä mielipiteistään kiitti kutsusta ja ilmoitti halunsa osallistua tilaisuuteen. Hetken päästä hän sai ilmoituksen eräältä tilaisuuden järjestäjältä, ettei häntä ole kutsuttu.

Reformipuolueen Panu Huuhtanen osallistui tilaisuuteen ja kuvasi sitä ottamatta kantaa varsinaiseen keskusteluun. Tilaisuuden järjestäjiä (kansanedustajaehdokkaita) tämä häiritsi suunnattomasti. Terveellä järjellä ajatellen olisi luullut heidän olevan mielissään siitä, että tilaisuus sai julkisuutta ja heillä oli mahdollisuus tuoda esiin näkökantojaan.

Katsoin videota pienen pätkän alusta ja minusta tuntui kuin järjestäjät olisivat olleet joukkopsykoosissa. He syyttivät Panu Huuhtasta ja muita ”vihapuhujia” (heidän mielipiteensä kyseenalaistajat) kiusaajiksi, jotka tulevat aina kuvaamaan heidän tilaisuuksiaan ja ottavat jopa lähikuvia henkilöistä. Lopulta Panu Huuhtanen poistettiin tilaisuudesta poliisien saattelemana.

Ajattelin, että tilaisuuden järjestäneiden kansanedustajaehdokkaiden olisi parempi jättää politiikanteko henkilöille, jotka kestävät kritiikkiä ja osaavat perustella näkökantansa. Ja ilmeisesti onkin niin, että vaikka viestinnän ammattilaiset ovat poistaneet journalistien ohjeista totuuden vaatimuksen tai ovat antaneet journalisteille vapauden määrittää totuuden kulloisenkin tuulen mukaan, tervettä järkeä käyttävät ihmiset luottavat yhä ikiaikaisiin totuuksiin, jotka muodostavat moraalisen selkärankamme. Yksikään tilaisuudessa esiintyneistä ehdokkaista ei tullut valituksi.

***

On käsittämätöntä, että Suomeen, joka korostaa avoimuutta ja demokraattisuuttaan on perustettu Naton hybridikeskuksen (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) kaltainen laitos, joka on täysin kansallisen viranomaisvalvonnan ulottumattomissa. Hybridikeskuksen nimissä on syntynyt Mediapooli, johon kuuluvat kaikki valtamedian yksiköt, jotka ovat sitoutuneet torjumaan Nato- ja EU-kriittiset kannanotot. Siksi esimerkiksi Paavo Väyrynen oli täysin mediapimennossa eduskuntavaalien aikaan. Heti vaalien jälkeen MTV haastatteli häntä.

Terve järki tuuliajolla

Puhekyvyttömyyteni ja vaikean liikuntavammani vuoksi minun oli 1980-luvun alussa vaikea päästä minkäänlaiseen koulutukseen. Minulla oli kuitenkin pakottava tarve oppia uusia asioita. Niinpä osallistuin maksullisille kesäyliopiston kursseille. Ensimmäinen kurssi, jolle osallistuin oli tieteenfilosofian kurssi. Monien mielestä se oli vitsi, sillä kurssia ei ollut suunniteltu minun kaltaiselleni märkäkorvalle ja puhekyvyttömälle rämpylälle.

Siitä huolimatta kurssi johdatti minut loogisen ajattelun ja johtopäätösten perussääntöihin. Jos esimerkiksi väittämät a ja b ovat tosia, niin siitä seuraava johtopäätös c on myös tosi. Tiedetään esimerkiksi, että ihmiset ja eläimet hengittävät sisään happea ja se muuttuu elimistön prosesseissa hiilidioksidiksi (CO2), joka puhalletaan uloshengittäessä ulkoilmaan. Tämä elimistön synnyttämä hiilidioksidi on kaasu, jota kasvit sitovat yhteyttämisessä (fotosynteesi) itseensä synnyttäen sokereita ja happea. Eläimet ja ihmiset elävät kasvien yhteyttämisessä tuottaman hapen ja ravinnon varassa. Johtopäätös: Hiilidioksidi on elämälle välttämätön kaasu.

Tiedämme myös, että ihmiskunnan historiassa yksikään kansaansa alistava diktaattori ei ole pystynyt mobilisoimaan kansalaisia niin, että he olisivat synnyttäneet hyvinvointia. Kansallissosialistinen Saksa nousi ensimmäisen maailmansodan jälkeen Hitlerin ohjauksessa muutamassa vuodessa maailman johtavaksi teollisuusvaltioksi. Johtopäätös: Adolf Hitler ei ollut kansaa alistava diktaattori.

***

Olen artikkeleissani korostanut terveen järjen (common sense) merkitystä elämässämme. Minun ajatusmaailmassani terve järki on intuitiivisen tietämisen lisäksi loogista ajattelua, joka ottaa huomioon loogiset lainalaisuudet. Jokainen väite on joko tosi tai epätosi. Johtopäätös on tosi silloin, kun se vastaa ulkoista todellisuutta. Meidän tulisi tehdä totuudenmukaisia johtopäätöksiä. Tähän liittyy myös ihmisten oikeustaju.

Toivoisin, että kaikkien – varsinkin päättäjiemme – toimintaa ohjaisi terve järki. Joidenkin mielestä terve järki on kuitenkin myytti. Se on varmasti myytti niille, joilla ei ole asiasta kokemusta. He ajattelevat, että terve järki on yhteiskuntaa koossapitävää tietoa, sanattomia sopimuksia ja yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa aikojen saatossa yksittäisten egojen vaikutuksesta. Ja koska jatkuvasti syntyy uusia egoja, jotka haluavat vaikuttaa asioihin ja muuttaa käytäntöjä, vanhat terveen järjen mukaiset käytännöt syrjäytetään.

Olen pitänyt akateemisen koulutuksen suurimpana ansiona sitä, että akateemisen koulutuksen läpikäyneillä on todennäköisemmin kyky monitasoiseen analyyttiseen ajatteluun kuin alemman koulutuksen saaneilla. Tämä ei kuitenkaan pidä enää paikkaansa kun yliopistojen ja korkeakoulujen politiikkaa ja tutkimusta johtavat erilaiset tarinat, joiden syntymiseen tunteet ja henkilökohtaiset vakaumukset vaikuttavat enemmän kuin objektiiviset faktat.

Yliopistoista valmistuu henkilöitä, jotka eivät hallitse yksinkertaisimpiakaan logiikan sääntöjä eli eivät kykene itsenäiseen, rationaaliseen ajatteluun. He kulkevat kuin sopulilauma hyvien tarinoiden perässä. Tämä on yhtä paha kuin se, että joillakin koululaisilla ei peruskoulun päätyttyä ole lukutaitoa, joka nostaisi heidät ajan ja paikan yläpuolelle.

Totuuden jälkeinen aika on sumutusta

Yuval Noah Harari, israelilainen historioitsija ja historian laitoksen professori Jerusalemin yliopistosta pohdiskelee ihmisten ja eläinten ratkaisevaa eroa. Mikä on vaikuttanut siihen, että ihmisestä on tullut luomakunnan herra? Kun kuuntelen herra Hararin TED-puhetta en voi olla ottamatta huomioon hänen taustaansa ja sitä tosiasiaa, että hän on oman yhteiskuntansa tuote, kuten me muutkin.

Ensimmäinen asia, joka kiinnittää huomioni on hänen puhtaasti materialistinen lähestymistapansa asioihin. Hän sanoo, että ihmisen ylivoimainen ominaisuus eläimiin nähden on ihmisten mielikuvitus. Tämä vastaa kutakuinkin sitä, mitä olen itse oppinut eli ihmisen erottaa eläimistä kyky abstraktiin ajatteluun.

En kuitenkaan pysty sulattamaan herra Hararin ajatusta siitä, että ihmisten menestyksen perusta on heidän kykynsä sepittää fiktiivisiä tarinoita, joihin muut tarttuvat, mikä mahdollistaa laajamittaisen yhteistyön. Itse ajattelen, että ihmiset ovat menestyneet huolimatta siitä, että jotkut ovat sepittäneet fiktiivisiä tarinoita. Aina on ollut kylliksi ihmisiä, jotka ovat pystyneet erottamaan faktan fiktiosta ja ohjaamaan kehityksen kestävälle kehitysuralle.

Tämä on varmasti edellyttänyt itsehillintää ja elämistä fiktiivisten tarinoiden mukaan, vaikkei niihin uskoisikaan, aivan samoin kuin rikostutkijat eivät paljasta korttejaan ennen kuin ovat varmoja, että heillä on tarpeeksi todisteita, joiden mukaan rikolliset voidaan tuomita.

Noah Harari sanoo, että ihmiset ovat aina halunneet uskoa ennemmin hyviin tarinoihin kuin puhtaasti totuuteen. Säilyttääkseen valtansa valtaapitävien on ennemmin tai myöhemmin turvauduttava muunneltuun totuuteen. Näin tapahtui kristinuskon alkumetreillä, jolloin Hararin mukaan kristityt ”sulkivat itsensä mytologiseen kuplaan, jossa kukaan ei uskaltanut kyseenalaistaa Raamatun todenperäisyyttä”.

Jeesuksen perintö oli vallankumouksellinen, sillä hän opetti, että jokaisella ihmisellä on henkilökohtaisesti suora yhteys Jumalaan kun hän tottelee sydämessään asustavaa Jumalan Henkeä ja tekee Jumalan tahdon. Säilyttääkseen valtansa eliitin oli sepitettävä toisenlainen tarina, joka piti massat heille alamaisina.

Sen tarinan mukaan Jeesus puhui kuolemanjälkeisestä elämästä ja palkkion elämänaikaisesta vanhurskaudesta saa vasta kuoleman jälkeen kun elää valtaapitävien ohjeiden mukaan kirkon yhteydessä. Jeesuksen yksinkertaista opetusta siitä, että taivasten valtakunta on ihmisten sydämissä alkoi hallita uskonto ja kirkko.

Huolimatta siitä, että ihmisiä on vuosisatojen ajan harhautettu voimme olla luottavaisin mielin, sillä totuus ei pala tulessakaan. Massiivisista harhautusyrityksistä huolimatta rakenteet, jotka perustuvat muunneltuun totuuteen pettävät ennemmin tai myöhemmin.

 

Lue myös:

Intuitiivinen mieli = Järjen ääni

Erja Yläjärvi: Suomalaisten sananvapauden suurin uhka juuri nyt: Toiset suomalaiset (The Biggest Threat to Freedom of Speech in Finland Right Now: Other Finns)

Sanden blogi: Sanomisen vapaudesta nyt

Braxö, Uusi MV-LehtiNATO ja Britannian ulkoministeriö rahoittavat itä-eurooppalaisia toimittajia

Yle: Totuuden jälkeinen aika – Mitä tiedolle on tapahtunut? (Post-Truth Era – What Has Happened to Knowledge?)

Aku Visala: Totuuden jälkeinen aika on sumutusta (Post-truth Era Is Bluff)

Janus Putkonen, Uusi MV-Lehti: Sota-Sauli, Pommi-Pompeo ja Naton pohjoinen rintama Suomessa

Pirkko Turpeinen-Saari: Faktaa ja fiktiota

Antti Heikkilä: Eliitin valta, osa 1: Ilmastonmuutos

Yuval Noah Harari: Are we living in a post-truth era? Yes, but that’s because we’re a post-truth species

Nick Enfield (The Guardian): We’re in a post-truth world with eroding trust and accountability

Videot:

Noah Harari (TED talk): Why humans run the world

Lee Camp: You Are Being Lied To About Julian Assange

 

5-4-3-2-1-Share

 

Perjantaina 15.3.2019 koululaiset kokoontuivat eduskuntatalon eteen vaatien poliitikoilta päätöksiä ilmaston lämpenemisen estämiseksi eli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Monet intoutuivat ylistämään lasten ja nuorten vastuullista toimintaa maapallon pelastamiseksi. Minulle ja monelle muulle koululaisten mielenosoitus oli vain näyttö siitä kuinka aivopestyjä ja naiiveja koululaiset ovat.

Hyväuskoisuus on hyvä asia kun pohjalla on totuus, keskinäinen luottamus, vilpittömyys ja kunnioitus. Jeesus sanoi, että meidän pitäisi tulla lasten kaltaisiksi voidaksemme päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla vilpittömiä uskossamme ja teoissamme. Jeesus ei kuitenkaan kehoittanut ihmisiä olemaan naiiveja, sillä luottamus ihmisiin, jotka eivät ole luottamuksemme arvoisia, vaan käyttävät meitä omien päämääriensä toteuttamiseen ei tuo meille mitään hyvää. Kun Jeesus lähetti opetuslapset levittämään rakkauden sanomaa ja parantamaan sairaita hän sanoi: ”Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäitä kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.” (Matteus 10:16)

Näin sanoessaan Jeesus käytännössä kehotti ihmisiä erottelemaan jyvät akanoista eli tutkimaan asioiden taustat ja todenperäisyyden. Nykyään ihmiset ajan hengen mukaisesti kieltävät totuuden ja uskovat mitä tahansa, mikä hyödyttää itseä eniten, huolimatta tosiasioista. Jotkut jopa väittävät, että mitään absoluuttista totuutta ei ole olemassa ja että ainut totuus, jolla on merkitystä on omat uskomuksesi ja valintasi. Tämä on täysin todellisuudenvastainen käsitys. On olemassa yksi absoluuttinen, universaali totuus, joka koskee kaikkia ihmisiä: jokainen on syntynyt tähän maailmaan vapaana yksilönä.

Vapaus koskee myös niitä ihmisiä, jotka ovat syntyneet yhteiskunnissa, joissa vapaus on tukahdutettu. Yhteiskuntajärjestykset ja ihmisten laatimat lait ovat väliaikaisia ja sortuvat sitä pikemmin, mitä kauemmaksi ne etääntyvät totuudesta eli pyrkimyksestä säilyttää kansalaisten vapaus ja pitää yllä heidän hyvinvointiaan. Varmin tapa säilyttää oma vapaus ja turvata oma hyvinvointi on pitää huolta toisten hyvinvoinnista ja varmistaa se, että kaikilla on vapaus ja resurssit kasvaa itsensä parhaimmaksi versioksi. Tämä perustuu terveeseen järkeen.

Valkoinen rotu ja länsimainen elämäntyyli hyökkäyksen kohteena

Viime vuosikymmeninä kristittyjen länsimaiden elämäntyyli ja erityisesti demokratioiden vaalima vapaus on yhä voimakkaamman hyökkäyksen kohteena. Tästä selkeimpänä esimerkkinä on sananvapauden rajoittaminen, vihapuhelait ja näytösoikeudenkäynnit, joilla yritetään tukahduttaa totuuden puhujat. Elämme orwellilaista harhautuksen aikaa ja totuuden puhumisesta on tullut vallankumouksellinen teko. (“During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.” George Orwell)

Tämä on ikivanhaa hajoita-ja-hallitse – taktiikkaa. Valtaapitävät, joiden tarkoituksena on lisätä valtaansa yrittävät saada ihmiset taistelemaan toisiaan vastaan ja tappamaan toisensa, jotta heidän valloituspyrkimyksensä olisi mahdollisimman tehokasta. Tämän vuoksi tiedonvälitys on hyvin valikoivaa. Julkisuuteen päästetään vain se, mitä valtaapitävät pitävät kulloistenkin poliittisten tavoitteidensa kannalta suotuisana.

Esimerkiksi viime viikolla valtamediassa oli kirkuvat otsikot Christchurchin kaupungissa tapahtuneesta hyökkäyksestä al-Noor moskeijaan, jossa kuoli 50 muslimia, 50 loukkaantui. Vaikka tekijän taustoja ei usein kerrota nyt korostettiin, että kysymyksessä oli ”valkoista ylivaltaa” edustava australialainen mies. Sen sijaan valtamedia jättää kertomatta al-Noor moskeijan terroristiyhteyksistä, emmekä näe otsikoita islamistien hyökkäyksistä kristittyjä ja juutalaisia vastaan, vaikka niissä kuolee tuhansia ihmisiä.

Ilmastonmuutos on yksi uskonnon aseman saavuttanut myytti, jonka perimmäisenä tarkoituksena on luoda eripuraa ihmisten välille. Mitään pitävää tieteellistä näyttöä ihmisen kyvylle vaikuttaa ilmastonmuutokseen ei ole. Ilmaston lämpeneminen koskee kaikkia aurinkokunnassamme olevia planeettoja, eikä kukaan tiedä lämpenemisen syytä.

Tästä ei kuitenkaan puhuta mitään, kuten ei muistakaan vaihtoehtoisista näkökulmista, sillä se ei edistä valtaeliitin pyrkimyksiä. Politiikkaa johtaa todellisuudesta vieraantuneet ideologiat ja ongelmat ratkaistaan joko keksimällä mitä kummallisempia kaksoisstandardeja tai lakaisemalla ne maton alle. Demokratiat, joiden pitäisi olla tasa-arvon tyyssijoja, alkavat kohtelemaan ihmisiä eri perustein. Tämä on täysin kestämätön kehityssuunta.

Lasten ja nuorten tulevaisuus

Lasten ja nuorten kannalta totuudenetsintä on vaikeata, koska heiltä puuttuu tiedon analysointiin tarvittava käytännön kokemus ja laajempi näkemys asioihin. He ovat hyvin suoraviivaisia ja uskovat herkästi kaiken, mitä ylhäältä päin sanellaan. Siksi heitä on helppo manipuloida uskomaan mitä tahansa. Nuorena opittuja käsityksiä on vaikea vanhempana muuttaa, vaikka saisi päivittäin viitettä siitä, että käsitykset eivät pidä paikkaansa.

Lasten ja nuorten kokemattomuus ja tietämättömyys ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivinen asia. Se on samalla myös heidän vahvuutensa aikuisiin nähden. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että mitä vähemmän meillä on egon kerryttämää tietoa ja painolastia, sitä helpompi meillä on saada yhteys sisäiseen navigaattoriimme (intuitio), joka on jumalallinen puoli meissä, todellinen minämme.

Menestykseemme vaikuttaa joka tapauksessa eniten se, kuinka hyvin pystymme tasapainottamaan egon ja jumalallisen puolen itsessämme. Siinä yhtälössä tiedolla ja kokemuksilla ei ole mitään merkitystä. Sisäinen navigaattorimme perustaa kaiken terveeseen järkeen ja toimii jokaisessa yksilössä, nuoressa ja vanhassa, samojen periaatteiden mukaan. Lapset, nuoret niinkuin aikuisetkin tarvitsevat vain todenmukaista tietoa voidakseen tehdä samat, terveen järjen mukaiset johtopäätökset asioista.

Olen liittänyt artikkelin loppuun linkit neljään elokuvaan (dokumenttiin), jotka ovat eniten vaikuttaneet omaan henkiseen kasvuuni. Ne ovat tänä päivänä yhtä ajankohtaisia kuin ilmestyessään, vaikka ilmestymisestä on jo kymmenen vuotta. Ne ovat todellisia tosi tv-ohjelmia, jotka osaltaan ovat myös äärimmäisen ahdistavia. Ahdistuksen tunteita ei kuitenkaan pidä työntää väkisin pois. Ne ovat selkeä osoitus siitä, että sisäinen olentosi haluaa toimia päättäväisesti toisenlaisen todellisuuden luomiseksi. Sinun pitäisi pikemminkin olla huolissasi, ellet tunne itseäsi ahdistuneeksi kun järkyttäviä asioita tapahtuu: Se kertoo kuinka kauas olet etääntynyt todellisesta minästäsi.

Suomen tulevaisuus

Kun olin nuori 1970-luvulla en ollut millään lailla poliittisesti aktiivinen. Minulle jäi kuitenkin mieleen, että ajan iskusana oli toimintojen rationalisointi eli järkiperäistäminen. Kaikki toimivat maan rakentamiseksi. Politiikan keskiössä oli Suomen etu ja kansan hyvinvointi.

Silloin elettiin Kekkosen aikaa. Moni muistaa 1970-luvun pelkästään suomettumisen aikana ja Kekkosta pidettiin liian autoritäärisenä presidenttinä. Kun seuraavan kerran naurat sen ajan käytännöille muista kuitenkin, että silloin politiikkaa johti vielä terve järki. Kun kissa lähti talosta, rotat hyppivät pöydälle. Kekkosen valtakauden jälkeen kesti vain noin 10 vuotta niin poliitikot olivat saattaneet Suomen rapakuntoon. Alamäki jatkuu ja vauhti kiihtyy. Politiikan keskiössä ei enää ole kansan hyvinvoinnin edistäminen, vaan nykyisessä kleptokratiassa Suomea myydään pala palalta halvimman tarjouksen tekijöille.

Nykyajan irrationaalisessa maailmassa, jossa kansainvälinen propagandakoneisto syöttää mitä järjettömämpiä toimintamalleja, rationalisointi ja terve järki korjaisivat murtuvia rakenteita. Meidän ei tarvitse odottaa poliitikkojen ilmastotekoja, sillä suurimman ilmastoteon voimme tehdä itse: eli voimme keskittyä omien tekojemme järkiperäistämiseen ja oman energian tervehdyttämiseen.

Vajaan kuukauden kuluttua meillä on edessämme historialliset vaalit, joissa meillä on mahdollista kääntää Suomen suunta kestävälle kehitysuralle. Suomella ei ole koskaan historiansa aikana ollut yhtä pätevää pääministeriehdokasta kuin nyt, joka toisi 1970-luvun rationalisoinnin ja terveen järjen Suomen politiikkaan: Paavo Väyrynen, joka tunsi Kekkosen henkilökohtaisesti ja on 1970-luvulta lähtien halunnut jatkaa Kekkosen poliittista perintöä.

Itse en äänestänyt Paavoa presidentiksi 2018 vaaleissa sen vuoksi, että hänen huikea tietotaitonsa koti- ja ulkomaan politiikassa olisi presidenttinä mennyt hukkaan. Tämä tietotaito pääsee oikeuksiinsa vain pääministerinä, sillä Suomessa valtiota johtaa käytännössä pääministeri ja hänen hallituksensa.

Olen hyvin iloinen, että Paavo Väyrynen perusti Seitsemän tähden liikkeen ja otti Ilja Janitskin’in puolueen ehdokkaaksi. Yhdessä he ovat lyömätön pari. Molemmat ovat poliittisesti hyvin kiistanalaisia henkilöitä. Kiistaton tosiasia on kuitenkin, että Paavo Väyrynen on ylivertainen toimija Suomen poliittisella kartalla. Sitä ei pidä missään tapauksessa dissata.

Toivon, että kaikki äänestäjät puolueeseen katsomatta jättävät tulevissa vaaleissa egonsa ja mahdolliset antipatiansa Paavo Väyrystä ja Ilja Janitskinia kohtaan äänestyskopin ulkopuolelle. Suomi ansaitsee edustajat, jotka keskittyvät maan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseen. Toisin sanoen edustajat, jotka kuuntelevat järjen ääntä ja tekevät politiikkaa terveellä järjellä ja suurella sydämellä.

 

Lue myös:

Politiikan irrationaalisuus
Resonanssi – valtaisa jumalallinen voima
Tuleva uusi maailmanjärjestys
Pyhä Henki = Uusi maailmanjärjestys (NWO)

Antti Heikkilä: Eliitin valta, osa 1 – Ilmastonmuutos

Jon Hellevig: Suomi ei todellakaan ole mikään Onnela – Näin sepustettiin onnellisuusbluffi

Paavo Väyrynen: CV
Yle: Henkilökuvassa Paavo Väyrynen
Seitsemän tähden liike: Eduskuntavaaliehdokkaat

Videot:

Paavo Väyrynen: Seitsemän tähden liike
Paavo Väyrysen kysymys- ja vastaustunti

Zeitgeist
Thrive
The Online Movie 2012 (This is not Emmerich’s 2012)
Secret (first 20 minutes)

Foster Gamble: Reality check on the New World Order (Interview by Lilou Mace)
Foster Gamble: What would it take for us to thrive ? Solutions (Interview by Lilou Mace)
Thrive movement: How to Share Difficult Information with Friends Without Losing Friendships

Brian O’Leary, astrofyysikko ja entinen NASA astronautti kertoo valtaeliitin tieteen tutkimusten tukahduttamispyrkimyksistä (Interview by Project Camelot)
Tommy Robinson: Panodrama – An Exposé of the Fake News BBC

 

5-4-3-2-1-Share
Jeesus ja kadonnut lammas
Mielessäni on tänä jouluna erityisesti ne, jotka ovat (kuluneena vuonna) menettäneet kaiken maallisen omaisuutensa ja joiden usko tulevaisuuteen on koetuksella. Riippumatta siitä kuinka katkeralta ja ahdistavalta kaiken menettäminen tuntuu, menettämiseen sisältyy myös mahdollisuus. Maallisen mammonan keskellä ihmisillä on taipumus tuudittautua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että he antavat oman elämänsä ja toisten hyvinvoinnin kasvottomien pimeyden voimien valtaan uskoessaan, että kaikki toimivat samojen humaanien periaatteiden mukaan kuin itse. Vasta menetys avaa kanavat Kristustietoisuuteen.

Positiivinen puoli katastrofeissa on, että ihmiset lyövät viisaat päänsä yhteen haasteiden edessä ja alkavat puhua tervettä järkeä kun heidän oma elämänsä on vaarassa. On ilo huomata tämä esim. Youtuben keskusteluja lukiessa. Tuntuu kuitenkin, että perinteisiin ajatusmalleihin tukeutumalla ihmiskunnalla ei ole mitään mahdollisuutta voittaa haasteita, joita tämä aika tuottaa. Siihen tarvitaan vähintään Jeesuksen ihmeitätekeviä voimia.

Marraskuussa näin uutiskuvia Kalifornian metsäpaloista ja seurasin median naurettavaa keskustelua metsien haravoinnista. Kun silmiini osui pari viikkoa sitten metsäpalojen poikkeavuuksia esittelevä Youtube-video en ollut uskoa silmiäni: En ole koskaan nähnyt metsäpaloja, jossa puut ja metsät säilyvät enimmäkseen vahingoittumattomina, mutta joka tuhoaa talot tuusannuuskaksi, jättämättä ollenkaan jälkeensä tunnistettavia rakenteiden osia, kuten esim. posliinista valmistettuja vesialtaita ja ammeita. Jonkun mielestä metsäpalot eivät koskaan historiassa ole valikoineet uhrejaan yhtä tarkasti. Jonkun mielestä palot ovat merkki laseraseiden (DEW) käytöstä.

Katsellessani metsäpaloa käsitteleviä videoita minulla oli yhtä uskomaton tunne kuin katsoessani WTC-tornitalojen alastuloa syyskuussa 2001. Mielessäni alkoivat pyöriä Jeesuksen sanat: ”Sinä yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään.” (Luukas 17:34-35) ”Kaksi taloa on samalla kadulla: yksi häviää perustuksiaan myöten, toinen säilyy vahingoittumattomana”, video jatkoi.

Seuraavassa näkemässäni videossa David Icke selitti, ettei meidän pidä syyttää maailman tapahtumista ja manipuloinnista yksittäisiä ihmisiä ja organisaatioita. Me emme taistele lihaa ja verta vastaan, vaan taivaan avaruuksissa temmeltäviä pahuuden henkiolentoja vastaan. Ne ovat Jumalan langenneita enkeleitä, joilla ei itsessään ole luomisvoimaa. Ne vihaavat ihmisiä ja Jumalan luomakuntaa. Ne käyttävät kaikki keinot manipuloidakseen ihmisen energiakenttää, yrittäen saada ihmiset toteuttamaan omia päämääriään. Lyhyen tähtäimen päämäärä on harhauttaa ihmiset uskomaan aineelliseen maailmaan, joka on pienen pieni osa energiakentästä, jossa elämme ja jossa havaintomme rajoittuvat viiden aistielimen varaan. Lopullinen päämäärä on orjuuttaa ihmiset niin, että nämä parasiittiset pimeyden voimat voivat rajoituksetta ruokkia itseään ihmisen energialla.

Seuraava video esitteli, miten piru on irti ympäri maailmaa aiheuttaen tulvia, maanvyörymiä, tuholaisinvaasioita, kuivuutta, tulivuorenpurkauksia, myrskyjä ja hurrikaaneja, maanjäristyksiä jne. Katsoessani näitä luonnonkatastrofeja minusta tuntui, että maailma on hajoamassa ympäriltämme.  Välillä David Wilcock vakuutti, ettei mitään tapahdu ilman ihmisten jonkintasoista vaikutusta asioihin, sillä pimeyden voimat eivät itsessään voi tehdä mitään, koska niillä ei ole luomisvoimaa. Luonnonkatastrofit ovat seurausta siitä, etteivät ihmiset elä luonnon energiakentän kanssa sopusoinnussa.

Näiden ajatusten myötä eteeni lävähti video, joka esitteli maailmankuulujen taikureiden (velhojen) yliluonnollisia kykyjä. Toisin kuin tavalliset rivitaikurit, joiden taiat perustuvat erilaisiin silmänkääntötemppuihin, todelliset velhot ovat hyvin tarkkoja siitä, ettei heidän taikojaan pidetä pelkkinä silmänkääntötemppuina. He ovat hyvin ylpeitä kyvyistään, joiden pohjalla on voimat, joita perinteisesti pidetään noituutena. Heillä kaikilla on intohimona tulla maailman mahtavimmaksi velhoksi. Video oli nimetty osuvasti: ”Taikurit todistavat henkimaailman olemassaolon. (“Magicians” Prove A Spiritual World Exists)” Nimessä sana taikuri on lainausmerkeissä, sillä normaalissa kielenkäytössä sana viittaa yleensä silmänkääntötempputaikoihin ja niiden synnyttämiin illuusioihin.

Sanalla taikuri viitataan videolla velhoihin, jotka ovat erikoistuneet levitaatioon, miekannielemiseen tai puikkojen työntämiseen kehon ja jäsenten läpi, teleportaatioon ja telekinesiaan, kävelemiseen pystyseinää pitkin, seinän läpi tai veden päällä, käden työntämiseen ikkunan läpi vahingoittamatta ikkunaa, hampurilaisen kaivamiseen ruokapaikan pahvisesta mainoskyltistä, veden muuttamiseen viiniksi, korttien tai muiden esineiden taikomiseen ilmasta, kalojen kaatamiseen tyhjästä ämpäristä jne. Videolla näiden velhojen teot saivat ehdottoman tuomion ja videon tekijä oli sitä mieltä, että nämä teot ovat mahdollisia vain sen takia, että henkilöt ovat liittoutuneet paholaisen kanssa.

Itse en halua suoralta kädeltä tuomita ketään. Mielestäni tärkeintä on se, miten nämä ihmeidentekijät käyttävät voimiaan. Kaikkea maailmassa olevaa tietoa, keksintöjä ja mahdollisuuksia voidaan käyttää hyvään tai pahaan tarkoitukseen.

Myös Jeesusta syytettiin siitä, että hän ajoi Beelsebulin, riivaajien päämiehen voimalla ulos riivaajia. Jeesus vastasi, että jos saatana ajaa ulos saatanan, se merkitsee saatanan loppua, sillä valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa ei voi pysyä pystyssä. On outoa, että ihmetekoja pidetään merkkinä paholaisen vaikutuksesta, vaikka Jeesus sanoi, että ihmiset tulevat tekemään samanlaisia ihmetekoja kuin hän ja suurempiakin. (Joh. 14:12) Kirjoitin helmikuussa 2014 artikkelissa ”Uusi ihmisyys: Homo Noeticus”, että maailmaan syntyy yhä enemmän lapsia, joilla on luontaisia kykyjä, joita emme ymmärrä. Heillä on suora yhteys universumin tietoisuuteen ja erityinen kyky muokata energiakenttää, jossa elämme.

Toisin kuin Jeesus, joka teki ihmeitä ihmisiä auttaakseen, velhot näkemälläni videolla ovat hyvin egosentrisiä ja käyttävät voimiaan vain viihdetarkoituksiin. Heidän kykyjään pidetään kuriositeettina, eikä niitä saisi monien mielestä edes tapahtua, koska ne ovat oletettavasti merkki demonien vaikutuksesta. Jotkut ovat kuitenkin sitä mieltä, että ihmisten luontaisia kykyjä eivät mitkään tämän maailman rajat pidättele, jos ihmiset tuntisivat kykynsä ja uskoisivat niihin. Jeesus sanoi: Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. (Matt. 17:20)

Mahdollisuudet ihmeidentekijöiden kykyjen valjastamiseen ihmiskuntaa hyödyttäviin tarkoituksiin ovat nykyisessä asenneilmastossa olemattomat. David Copperfield, joka on epäilemättä tunnetuin taikuri nykyaikana on kuitenkin perustanut lääketieteellisesti tunnustetun terapiaprojektin (Project Magic), jota hän pitää kunniakkaimpana saavutuksenaan. Projekti toimii maailmanlaajuisesti 30 eri maassa ja sen tarkoituksena on soveltaa taikureiden käyttämiä silmänkääntötemppuja toimintaterapiassa, ja siten edistää eri tavalla vammaisten ihmisten näppäryyttä ja murtaa ajattelun rajoja.

 

Lue myös:

Kaikkinäkevä kolmas silmämme
Vallanhimosta rakkauden voimaan
Jumalan temppeli sydämessäni
Jeesus nostaa energiasi värähtelytaajuuden
Uusi ihmisyys: Homo Noeticus
Vetovoiman lain puoleensa vetämiä mietteitä

Bruce Lipton: Embracing the Immaterial Universe
David Copperfield: Project Magic

Videot:

Firestorm Apocalypse in California
David Icke – Who Built The Matrix?
“Magicians” Prove A Spiritual World Exists

 

5-4-3-2-1-Share
1234...10...
5-4-3-2-1-Share
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!